Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Blogikirjoitukset

Kun Skanska jokunen vuosi sitten alkoi pilotoimaan joustotyötä, suurin osa henkilöstöstä oli kiinnostunut lähtemään kokeiluun. Kolmen kuukauden kokeilun jälkeen joustaminen työajan suhteen oli havaittu niin toimivaksi, että kaikki mukana olleet halusivat jatkaa ja tehdä siitä pysyvän käytännön. Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär valottaa joustotyön kehityskulkua yhdessä Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä. Skanska Oy on osa ruotsalaista Skanska-konsernia, joka on maailman kymmenen suurimman rakennusliikkeen joukossa.

Skanskan työntekijöitä

(Kuva: Skanska)

Joustoa jokaiselle, koska jokaisesta välitetään

Tarpeet joustolle ovat moninaisemmat kuin äkkiseltään ajattelisi. Kun puhutaan työn- ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, huomio kiinnittyy yleensä ensimmäisenä perheellisiin ja pienten lasten vanhempiin. Heillä jos kellä on tarvetta työajan joustoille, mutta näkökulman ei pidä olla näin kapea. Iäkkäät vanhemmat ja muut perheenjäsenet, aivan samoin kuin vaikkapa rakas harrastus tai vapaaehtoistyö taikka opiskelu – lista on pitkä – ovat aivan yhtä päteviä syitä mukauttaa ja joustaa työnteon aikaa ja paikkaa.

Juuri tämä oli lähtökohtana Skanskan joustotyön pilotissa: työyhteisön monimuotoisuus ja työntekijöiden erilaiset tarpeet tiedostettiin ja omannäköinen elämä sallittiin. Pohjustuksena mietittiin Skanskan arvoja ja brändiä, toisin sanoen sitä mitä Skanska haluaa olla ja viestiä, kuten vastuullisuutta ja ihmisistä ja ympäristöstä välittämistä.

Suomessa työskenteleviin yli 2000 skanskalaiseen mahtuu useiden eri alojen ammattilaisia raudoittajasta arkkitehtiin. Tässä joukossa työtehtävät ja sen myötä joustotyön mahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Nina Jankola-Väntärin mukaan lähtökohta on kuitenkin se, että työ voi joustaa kaikkien kohdalla. Tämä vaatii vuoropuhelua ja yhdessä sopimista yleensä paikallisesti oman työyksikön kesken. Skanskalla vältetään liian tiukkoja koko organisaatiota koskevia linjauksia, jotka jarruttaisivat yksikkökohtaista sopimista ja joustoa.

Vasara, nauloja ja muita joustotyön työkaluja

Toimivaan joustotyöhön tarvitaan toki muutakin kuin pelkkä hyvä tarkoitus. Aluksi Skanskalla oli olennaista todeta, että lainsäädäntö mahdollistaa työn jouston. Ja kuten millä tahansa työmaalla, tarvitaan toimivat ja tarkoituksenmukaiset työkalut. Etätyön ollessa kyseessä tämä tarkoitti Skanskalla esimerkiksi Teamsin käyttöönottoa, mikä tuntui aluksi oudolta, mutta kävi nopeasti tutuksi ja on nyt arkipäivää.

Skanska on monien digitaalisten työvälineiden suhteen edelläkävijä: virtuaalitodellisuus asiakastyössä, reaaliaikainen tahtituotantosovellus, digitaaliset kaksoset jne. Moniin näistä on saattanut liittyä käyttöönottovaiheessa epäilyksiä ja ennakkoluuloja, mutta nykyisellään ei tultaisi enää ilman toimeen. Työvälineet – digitaaliset ja ei-digitaaliset – mahdollistavat tuottavan työn, mutta eivät ole itseisarvo. ”Ei välttämättä lisää ja enemmän, vaan fiksummin”, summaa Nina Jankola-Väntär.

Pandemia haastaa, muttei määrää

Skanskan onni oli, että joustotyöstä ja etätyöstä oli paljon kokemusta jo ennen koronapandemian puhkeamista ja sen mukanaan tuomaa etätyöpakotetta. Vaikka kaikkea ei tarvinnutkaan opetella kertarysäyksellä, kuten monessa työpaikassa on saattanut käydä, on Skanskallakin oltu uuden äärellä. Esimerkiksi suurin osa uusista toimistotyöntekijöistä on tullut suoraan etätyöhön, mikä on haaste perehdyttämiselle ja sitouttamiselle. Myös etäjohtaminen vaatii esimiehiltä uutta osaamista, ja sitä kautta myös esimiehet tarvitsevat uudenlaista tukea johtamiseensa.

Etätyön on havaittu lisäävän työn tehokkuutta, kun työssä on vähemmän keskeytyksiä. Toisaalta taas läsnäoloakin tarvitaan. Skanskalla on huomattu, että monet niin sanotut arjen innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät paremmin, kun ollaan samassa tilassa. ”Kun ollaan yhdessä, ollaan aidosti yhdessä ja kuunnellaan”, toteaa Nina Jankola-Väntär.

On toki tilanteita, joihin jousto ei sovi, ja työtehtäviä, joita ei ole mahdollista tehdä etänä, mikä Skanskalla varsin hyvin tiedetään. Mutta näitä on vähemmän kuin aluksi kuvitella saattaisi. Pandemia, niin ikävä kuin onkin, on pakottanut haastamaan totuttuja tapoja ja asenteita. Skanskalla ajateltiin aikoinaan, että esimerkiksi henkilöstöhallinto on toiminto, jonka on oltava aina läsnä paikan päällä työnantajan tiloissa. Sittemmin havaittiin, että näin ei tarvitsekaan olla. Läsnäolo ja tavoitettavuus eivät ole sama asia. Nykyisellään Skanskan HR, kuten monet muutkin toimihenkilöt, työskentelevät monipaikkaisesti, etänä ja toimistolla.

Joustava tulevaisuus

Monipaikkaisuus ja -aikaisuus tulee olemaan Skanskalle vakiokäytäntö myös tulevaisuudessa, ja joustotyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. ”Hybridityö on tulevaisuuden malli”, sanoo Nina Jankola-Väntär. Vinkkinä muille yrityksille ja työnantajille hän kehottaa tarkastelemaan yrityksen kulttuuria ja arvoja: mahdollistavatko vai estävätkö ne tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa lähtökohtana on, että ihmiset ovat erilaisia?

--

Jos Skanskan kokemukset joustotyöstä herättivät ajatuksia, niin ota yhteys Keski-Suomen ELY-keskuksen Monipaikka-asiantuntijoihin. Suunnitellaan yhdessä, miten työnteon aika ja paikka voivat joustaa teidän yrityksessänne ja teidän hyödyksenne.

(Kuva: Skanska, henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär)

Päivitetty: 06.07.2022