Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Hanke on päättynyt.

Blogikirjoitukset

Tulevaisuuden työnantaja, tiedätkö mitä nuoret työntekijät sinulta odottavat tai mitä sinun kannattaisi ottaa huomioon? Tässä blogissa pohdimme näitä kysymyksiä, mutta jos haluat kuulla lisää niin tervetuloa maksuttomaan futuristi Perttu Pölösen vetämään Sinustako tulevaisuuden tavoitelluin etätyönantaja? -koulutukseen pe 8.9.2023!

Zenniaalit, eli sukupolvi, joka on syntynyt 1998 tai sen jälkeen, ovat asenteeltaan erilaisia kuin esimerkiksi milleniaalit (vuosina 1981-1997 syntyneet). Zenniaaleille on tärkeää, että elämässä on muutakin kuin vain työ. He eivät etsi eläkevirkoja vaan tärkeämpää on työpaikka, jossa työ- ja vapaa-aika on helppo yhdistää. Nuoret osaajat arvioivat myös työnantajia eri tavoin ja kilpailuvaltti työnantajalle voi olla esimerkiksi se, että työnantaja tarjoaa mielenterveyspalveluita tai joustavuutta työhön. Nuoret pohtivat myös työn merkityksellisyyttä, sisältöä ja omaa arkea; kuka olen, mitä haluan, mihin suuntaan elämä menee ja mitä haluan saada vielä aikaiseksi.

Yhteisöllisyydestä on siirrytty verkottuneeseen individualismiin, toteaa myös Anni Lintula DigiHR-hankkeen 15.6.2023 webinaarissa Somesukupolvi töissä - Mitä nuoret odottavat työyhteisöltä ja johtamiselta?. Nuoret eivät enää välttämättä koe olevansa ”me” vaan on tärkeää saada olla oma itsensä ilman lokerointia. Silti koetaan, että on tärkeää kuulua verkostoihin, joissa on vertaisia. Verkostojen kautta nuorilla on yhteyksiä toisiin useamman kiinnostuksen kohteen ympärillä. Individualismi korostaa yksilöä, mutta verkostot mahdollistavat laajat yhteydet erilaisiin ihmisiin.

Nuorille on tärkeää, että he pystyvät vaikuttamaan työhön. Päätöksen tekoon ja kaikkeen muuhunkin toimintaan haetaan läpinäkyvyyttä. Luottamus on ydinasia turvallisuudessa nuorille, kertoo Jarno Limnell Tiedon luo -podcastissa ( Tiedon luo-podcast, Jarno Limnell, osa 1). Kestävä työelämä tulee olemaan tärkeää, jotta meillä on jatkossakin hyvinvoivia työntekijöitä. Hybridityö voikin sopia hyvin tukemaan yrityksen kestävää kasvua niin inhimillisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Lisää aiheesta kertoo Aku Varamäki pe 15.9.2023 Etätyö ja yrityksen kestävä kasvu -etäaamukahveilla.

Zenniaaleilla on odotuksia työnantajia kohtaan, mutta he voivat myös tuoda työelämään raikkaan tuulahduksen ja tuoreita näkökulmia. Kun elämä ei ole vain työtä, mutta työ on kuitenkin tärkeä osa merkityksellisyyttä, voidaan työ tehdä kenties tehokkaammin. Kyky ja kiinnostus verkostoitua tuo mukanaan myös erilaisia hyötyjä työelämään kuten esimerkiksi mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.

Mitä työnantajan sitten kannattaisi tehdä saadakseen nuoret kiinnostumaan työpaikoista? Erityisesti työssä, joka on kokonaan tai suurelta osin etänä tehtävää, kannattaa kiinnittää huomiota perehdytykseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Yksi hyvän työelämän mahdollistaja on oppiva kulttuuri organisaatiossa. On tärkeää tunnistaa miten vertaisoppiminen ja työssäoppiminen kehittyy, kun ollaan etätyössä verrattuna muodolliseen oppimiseen työpaikalla. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen voivat jäädä työntekijän vastuulle myös silloin, kun työsuhteet ovat lyhyitä. Jatkuva oppiminen, työntekijän ajantasalla olevat tiedot ja taidot sekä oppimisen halu ovat sekä työnantajan että yhteiskunnan etu.

Anni Lintula nostaa esille DigiHR-hankkeen 15.6.2023 Somesukupolvi töissä - Mitä nuoret odottavat työyhteisöltä ja johtamiselta?-webinaarissa sen, että algoritmien ja räätälöinnin aikakaudella kaikki on personoitua. Miksi ei myös työ? Ajatus voi tuntua erikoiselta, mutta jos asiaa miettii tarkemmin, niin muotoilemalla työtä ja työtehtäviä voidaan paremmin hyötyä erilaisten työntekijöiden vahvuuksista ja tukea, kehittää tai vähentää heille heikompia osa-alueita. Työnmuotoilu ei tuo mukanaan vain järkevämmin jaettua työtä vaan sillä voi olla vaikutusta myös motivaatioon ja työssä koettuun iloon. Jos haluat kuulla lisää aiheesta niin tervetuloa maksuttomaan ”Motivaatiota ja intoa etätyöhön työn muotoilulla” -webinaariin torstaina 5.10.2023.

Päivitetty: 13.03.2024