Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Hanke on päättynyt.

Blogikirjoitukset

Erityisesti etätyössä luovuus ja innovointi koetaan vaikeaksi. Samaan aikaan moni kokee, että tehokkuus paranee verrattuna toimistolla tehtävään työhön. Etänäkin on kuitenkin mahdollista olla luova ja innovoiva. Miten löytää tasapaino tehokkuuden ja luovuuden välillä?

Työn tehokkuudesta puhutaan paljon. Siihen pyritään optimoimalla työtehtävien tekoa ja ajanhallintaa. Vahva ja välittävä Suomi-hallitusohjelmakin mainitsee tehokkuuden yhtenä tavoiteltavana asiana. Toisaalta vastapainona sille on luovuus ja innovointi ja innovoinnista haetaan uutta puhtia taloudelle. Mutta mutta… innovointi ja tehokkuus voivat tarvita erilaisen ympäristön. Luovuus ja innovointi tarvitsevat aikaa, tehokkuudessa ajankäyttö pyritään optimoimaan.

”Monessa paikkaa kiire estää kiireen vähentämisen, ” Sitran johtava asiantuntija kertoo Saara Saarinen Tiedon luo -podcastissa. Kiire ja tehokkuus ei ole myöskään aina sama asia. Kiireessä tehdään usein virheitä ja multitaskataan. Tehokas toiminta sen sijaan ei ole aina kiirehtivää. Esimerkiksi poliisin työssä ei kiirehditä, asiat tehdään tehokkaasti, mutta rauhallisesti eli tehokkuus ei ole yhtä kuin kiire!

Luovuudesta voidaan parhaimmillaan saada kollektiivista muutosvoimaa: mennään yhdessä kohti isompaa tarkoitusta. Tämä vaatii kuitenkin näkökulman laajentamista. Silloin mietitään työn tarkoitusta. Kun laajennetaan näkökulmaa, voidaan oikeasti toimia esimerkiksi koko organisaation hyväksi, tavoitella isompaa tarkoitusta. Luovuus voisi tätä kautta tuoda työntekijälle lisää merkityksellisyyden tunnetta.

Luovuus tarvitsee aikaa. Tämä ei tarkoita päämäärätöntä haahuilua vaan aikaa ajatella ja pallotella asioita. Organisaatiolta tämä vaatii sitä, että työssä on luovuuteen tarvittavaa väljyyttä. Johtamista ja organisaatiokulttuuria kehittämällä voi jättää aikaa myös luovaan ongelmanratkaisuun. Luovaa työtä voidaan myös fasilitoida ja tehdä siitä siten osa organisaation strategista toimintaa. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi selkeästi viestimällä, että on hyväksyttävää käyttää aikaa pohdintaan ja ajatusten hautomiseen, pyytämällä ideoita ja osallistumista toiminnan kehittämiseen tai antamalla kiitosta ja tilaa ideoille vaikka ne kaikki eivät olisi toteutuskelpoisia. Kehittämiseen voi osallistaa hyvin monilla tavoin. Esimerkiksi Siilinjärven kunta osallisti kuntalaisia vapaa-ajan tukemisen budjetoinnissa yksinkertaisesti pyytämällä kuntalaisia ideoimaan ja äänestämään miten rahat budjetoidaan. 

Yksilöltä luovuus vaatii halua tehdä työtä kohti yhteisiä tavoitteita. Tavoitteilla ei tarkoiteta tässä määrällisiä tai mitattavia tavoitteita vaan sitä miksi työtä tehdään, mikä on työn missio. Luovuutta edesauttaa myös uteliaisuus: kysytään esimerkiksi, miksi tämä tehdään näin tai noin, tai voisiko tämän tehdä toisin. Uteliaisuus on myös tulevaisuuden työelämätaito kuten aivotutkija Minna Huotilainen toteaa Monipaikka-hankkeen koulutuksessa. Uteliaisuus on henkilökohtainen ominaisuus, mutta sitä voi edistää muun muassa panostamalla organisaation psykologiseen turvallisuuteen.  Psykologista turvallisuutta voidaan tukea esimerkiksi yhteisöllisyyden kautta. Vinkkejä yhteisöllisyyteen vaikuttamisen keinoista etänä löydät aiemmasta blogikirjoituksesta.

Riittävä psykologisen turvallisuuden taso sekä nopea oppiminen ja testaus ovat innovatiivisuutta mahdollistavia asioita toteaa Marianne Murto Monipaikan Ideointi etänä-webinaarissa. Ketterien kokeiluiden avulla organisaatio voi saada nopeasti tietoa uusien ideoiden potentiaalista jo innovaatioprosessin alkupäässä. Tässä vaiheessa kokeilut voivat olla pieniä, halpoja ja kevyesti toteutettavia, ja näiden avulla voidaan pyrkiä selvittämään, pystyykö uusi tuote tai palvelu vastaamaan asiakkaiden nykyisiin tai tuleviin tarpeisiin. Kokeilukulttuuria edistää, että organisaatiossa jokaista kannustetaan tuomaan ideansa esille ja työntekijöille ja tiimeille annetaan vastuuta ja valtaa tehdä asioita rohkeasti uudella tavalla. Myös virheiden salliminen kannustaa luovuuteen.

Monipaikan syksyn webinaareista voit saada vinkkejä, miten päästään kohti luovempaa työtä, aiheina esimerkiksi ke 6.9.23 Viisaasti etänä: Itsensä johtaminen ja ajanhallinta etätyössä sekä ti 12.9.23 Itsetuntemus ja vahvuuksien hyödyntäminen etätyössä.

Päivitetty: 13.03.2024