Monipaikka

Paikasta riippumattoman työn edistäjä

Hanke on päättynyt.

Blogikirjoitukset

Sosiaali- ja terveysalan (jatkossa lyhenne sote-ala) työvoimapula on hallinnut otsikoita pitkään, ja siihen on pyritty kartoittamaan ratkaisuja monella tasolla, esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö esitteli tiekartan. Työvoimapulan taustalta löytyy monia erilaisia syitä, mm. eläköityminen ja siirtyminen toiselle alalle. Sote-alan ammattilaisia on myös työttömänä (TEM toimialaraportit 2023:2). Työttömyyden taustalla voi löytyä useita haasteita ja syitä, esimerkiksi terveydentilaan tai elämäntilanteeseen liittyvät esteet, jolloin esimerkiksi vuorotyö tai fyysisesti kuormittava työ ei onnistu. Pelkkä työtehtävien muokkaaminen sellaiseksi, jotka eivät ole yhtä kuormittavia, ei ratkaise kuitenkaan kaikkea. Vaikka kaikki sote-alan työttömät työnhakijat tai osatyökykyiset työllistettäisiin, jäisi työpaikkoja silti täyttämättä. Sen takia on hyvä ymmärtää, että sote-alan ammattien kohdalla työvoiman tarjontaa tulisi lisätä esimerkiksi lisäämällä alan koulutuksen aloituspaikkoja. (TEM-analyyseja 113/2023

Korona-ajan myötä etäteknologian käyttö on lisääntynyt merkittävästi sote-alalla. Digitaalisten palveluiden lisääntyminen ja etäasiointi voivat tarjota myös etätyömahdollisuuksien lisääntymistä. Läheskään kaikkea hoitotyötä ei voi tehdä etänä, mutta voisiko etätyön mahdollisuus tuoda apua työvoimapulaan ja lisätä alan houkuttelevuutta? Toukokuussa 2023 YLE uutisoi työnhakijatulvasta chat-sairaanhoitajien pesteihin Etelä-Savossa, mikä kertoo, että etätyömahdollisuudet houkuttelevat sote-alan ammattilaisia.

Keski-Suomessa OmaKS.fi tuottaa erilaisia sosiaali- ja terveyshuollon etäpalveluja keskisuomalaisten käyttöön. Tarkastellaanpa OmaKS:n etäsairaanhoitajan tehtävänkuvaa, jossa 100 % työtehtävistä on sellaisia, että ne voidaan tehdä etänä.

Kuva: Etäsairaanhoitajan tehtäviä ovat muun muassa ajanvaraus eri kanavissa ja hoidontarpeen arviointi

Etäsairaanhoitajan työhön sisältyy eri kanavissa hoidon tarpeen arviointia, mikä edellyttää vankkaa ammattitaitoa.  Etäsairaanhoitajan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelua esimerkiksi chatin ja puhelinpalvelun kautta. Erityisesti chatin kautta asiakasta voidaan auttaa myös henkilökohtaisesti etänä ja mm. myöntää sairaslomaa. Tarvittaessa asiakas voidaan ohjata tarkempiin tutkimuksiin lähivastaanotolle. Omaolo-palvelun kautta asiakas voi tehdä itse oirearvion ja hän saa vastauksena arvion hoidon tarpeesta. Myös tässä etäpalvelussa asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä alueensa ammattilaiseen oireiden niin vaatiessa. Etänä hoidettava puhelinpalvelu puolestaan ottaa työkuormaa pois terveysasemilta, jolloin terveysasemien sairaanhoitajat voivat keskittyä potilastyöhön. Vastaanottotyötä, lähinnä erilaisia terveystarkastuksia, tehdään myös etänä. Etäsairaanhoitajan työssä yhteistyö ja vuorovaikutus muiden sote-alan ammattilaisten, kuten lähetteitä tekevien lääkäreiden tai fysioterapeuttien kanssa hoidetaan etänä.

Sairaanhoitajan etätyössä löytyy monia hyviä puolia. Etätyön avulla hoitoalan työtehtäviin saadaan lisää joustavuutta, kun esimerkiksi työpaikalle siirtyminen jää pois. Tämä helpottaa työn ja vapaa-ajan tai perhe-elämän yhteensovittamista. Työn itsenäinen luonne voi olla myös monelle positiivinen puoli. Etätyö ei kuormita fyysisesti ja kotitoimistolla työympäristön melu ja häly loistavat poissaolollaan. Etäpalveluiden hyöty yhteiskunnan tasolla on siinä, että ne vapauttavat lähipalveluaikoja sellaisille asiakkaille, joiden terveysongelmat niitä vaativat.

Etätyö kuitenkin asettaa sote-alan ammattilaiselle myös haasteita. Kotona etätöissä rinnalla ei ole kollegaa, jolle purkaa haastavia tilanteita tai jonka kanssa miettiä potilaan tilannetta. Myös yhteisöllisyyttä lisäävät vapaamuotoisemmat työyhteisön hetket saattavat jäädä toteutumatta. Erityisesti hoidon tarpeen arviointiin liittyvät tehtävät vaativat lisäksi vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa sekä paineensietokykyä.

Etätyö ei onnistu kaikissa sote-alan tehtävissä eikä se työn luonteen vuoksi sovi kaikille sote-alan ammattilaisille. Esimerkiksi etäsairaanhoitajan tehtävät kuitenkin herättävät kiinnostusta, joten voisiko niiden avulla saada osaavaa työvoimaa kasvukeskusten ulkopuolelle? Tai voisiko niiden avulla saada töihin eläköityneen tai alan ammattilaisen, joka ei voi tehdä enää hoitotyötä sen fyysisen kuormittavuuden takia?

Monipaikka järjestää tiistaina 19.9. Digitaalisuus ratkaisuna sote-alan työvoimapulaan?-webinaarin, jossa asiantuntijat valottavat sote-alan digitaalisuutta eri näkökulmista. Lisätietoa tapahtumasta löydät lähiaikoina Monipaikan Tapahtumat-sivuilta.

Tehtävänkuvan osalta olemme haastatelleet sairaanhoitaja Mari Pakkasta.

Päivitetty: 13.03.2024