Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Yrittäjien kertomuksia kasvusta ja kehittämisestä

Täältä löydät esimerkkejä yrityspalveluja hyödyntäneistä yrittäjistä sekä heidän kokemuksistaan kasvusta ja kehittämisestä.

Yritysten kehittämispalvelut tukena yrityksen muutostilanteissa - Pohjanmaan kiinteistöpalvelut Oy, toimitusjohtaja Riikka Kolin haastattelu

Seinäjoen ja Kauhavan alueella toimiva Pohjanmaan Kiinteistöpalvelut Oy sai yrityskaupan myötä uudet omistajat vuonna 2018. Yksi heistä on Riikka Koli, joka toimii yrityksen toimitusjohtajana. Pohjanmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n päätoimiala on isännöintipalvelut, mutta palvelutarjontaa on laajennettu vahvasti myös tekniseen isännöintiin sekä huoltopalveluihin.

Entisinä yrityksen työntekijöinä yritys ja ala olivat tuttuja tuoreille omistajille, mutta aiempaa kokemusta yrittäjyydestä tai esimiestyöstä ei oikeastaan ollut. Tämä ei yrittäjyyden aloittamista hidastanut, vaan omistajat lähtivät rohkeasti uudistamaan yritystä. Päivitystä lähdettiin tekemään esimerkiksi yrityksen imagolle ja ilmeelle. Omistajilla oli heti alkuun innovatiivinen ote yrityksen kehittämiseen, mutta punaista lankaa kaivattiin uudistamisen tueksi.

Omistajanvaihdoksen kynnyksellä Kolin sähköpostiin tuli eräältä tutulta linkki ELY:n nettisivuille, jossa kerrottiin ELY:n tukemista koulutuksista. Aikaisempaa kokemusta vastaavista koulutuksista Kolilla ei ollut. Hyvään ajankohtaan osui johtamiseen liittyvä koulutus, johon Koli osallistui. Koulutus osoittautui hyödylliseksi ja yritys päättikin jatkaa saman palveluntarjoajan konsultointipäivillä, jotka kestivät 5 päivän ajan.

–Huomasimme, että jokin idea saattoi meidän omistajien kesken vaikuttaa mielettömän hyvältä, mutta sitten asiantuntija saattoi kehottaa huomioimaan seikkoja, joita emme olisi itse ajatelleet. Sitten ollaan itsekin mietitty ideaa uudelleen ja todettu, että kokeillaan jotain muuta.

Koli kertoo, että isoin hyöty koulutuksesta ja konsultoinnista on ollut johtamiseen ja bisnesstrategiaan liittyen. Yritys sai konkreettisia työkaluja strategian laadintaan ja seurantaan. Vastuualueiden jakaminen helpottui ja se, että mihin kannattaa keskittyä ja mitä kannattaa viedä eteenpäin.

Laajempaa näkökulmaa

–Kun haluaa ideoida, luoda uutta tai käynnistää uutta on tärkeää, että mukana on ulkopuolista näkemystä. Omaa yritystoimintaa voi olla välillä haastavaa tarkastella objektiivisesti, Koli pohtii.

Vuodet yrittäjänä tuovat luonnollisesti mukanaan oivalluksia ja oppia yritystoiminnasta. Toimitusjohtaja Koli huomio, että vasta viime aikoina he ovat oppineet näkemään oman yritystoiminnan todelliset kipupisteet. Yritysten kehittämispalveluista on saatu laajempaa näkemystä yritystoiminnalle, mikä on koettu yrityksessä arvokkaaksi.

–Kun alkaa olla tyytyväinen olo ja kaikki on toiminut samalla tavalla kauan aikaa, se voi kertoa siitä, että toiminta ei ole kehittynyt mihinkään suuntaan. Jos tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty, sillä ei saavuteta sellaista kilpailuetua kuin mitä jatkuvalla kehittämisellä voidaan aikaansaada.

Pohjanmaan kiinteistöpalvelut Oy:n henkilöstöä.

Monet yrittäjät tekevät valtavia työmääriä pysähtymättä isojen suuntaviivojen äärelle. Kolin mukaan yritysten kehittämispalveluista voi olla jopa apua toiminnan selkeyttämisessä ja sitä kautta myös ajanhallinnassa. Välillä voi olla hyvä miettiä voisiko asioita tehdä toisin. Konsulttien avulla voidaan pysähtyä kehityskohtien äärelle ja käydä ammattilaisen avulla läpi yrityksen strategiaa, johon ei välttämättä yrityksen arjessa jää aikaa.

–Toivoisin että ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut olisivat vielä paremmin yritysten tietoisuudessa. Harva meidänkään kokoinen yritys välttämättä tietää, että tällaisia palveluita on saatavilla. Palveluiden ollessa ELY-keskuksen tukemia, ne eivät ole yrityksille kustannusten osalta mitään ylitsepääsemättömiä.

Kolin mukaan kehittämispalveluihin kuten koulutuksiin on ollut helppo hakeutua. Sähköisten hakemuksien täyttämiseen on tullut selkeät ohjeet ja neuvoja voi tarvittaessa kysyä. Molemminpuolinen yhteydenpito ELY:n kanssa on ollut sujuvaa ja Koli suosittelee palveluiden hyödyntämistä myös muille yrityksille. Toimitusjohtaja mainitsee esimerkkinä, että ELY:n kehittämispäällikkö Kari Välimäen kanssa yhteydenpito on ollut aktiivista, ja Välimäki saattaa myös soitella Kolille kysyäkseen onko yrityksellä tarvetta lisäpalveluille. Koli aikoo jatkaa kehittämisen linjalla myös tulevaisuudessa. Yritysten kehittämispalveluita yritys aikoo hyödyntää tilanteen mukaan ja etenkin uuden edessä.

Pohjanmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n verkkosivut: https://www.pkpoy.net/

Päivitetty: 21.08.2023