Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Yrittäjien kertomuksia kasvusta ja kehittämisestä

Täältä löydät esimerkkejä yrityspalveluja hyödyntäneistä yrittäjistä sekä heidän kokemuksistaan kasvusta ja kehittämisestä.

Vauhtia kasvuun yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluiden kautta - Tikli Group Oy:n toimitusjohtaja Pasi Arvolan haastattelu

Tikli Group Oy konsernin toimitusjohtaja Pasi Arvola on hyödyntänyt ELY-keskuksen yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluita 90-luvun alkupuolelta lähtien muun muassa tuotantoprosessien tehostamiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvissä investoinneissa, esiselvityshankkeissa, tuotekehitys- ja kansainvälistymishankkeissa.

–Hyvät kokemukset ja tulokset ELY-keskusten rahoituspalveluista esimerkiksi maaseudun yritystuen ja yrityksen kehittämisavustuksen käytöstä ovat kannustaneet hyödyntämään vastaavia palveluita uudelleen.

Tikli Group Oy toimii Vimpelissä ja tytäryhtiö Honpumet Oy:n tehdas sijaitsee Sastamalassa. Yritys jatkojalostaa alumiinia ja valmistaa alumiinituotteita kuten tikkaita, ikkunoita, ovia ja vesivaakoja. Koneinvestointeja ja tuotekehitystä suunniteltaessa Arvola ottaa selvää, onko ELY:n kautta haettavissa rahoitusta, joka sopisi yrityksen projektiin. Rahoituksen lisäksi Yrityspalvelukeskuksen kautta voi hakea koulutusta, konsultointia sekä analyysipalveluita omalle yritykselleen.

–Palveluja hyödyntämällä yrityksemme osaamistaso on noussut merkittävästi ja olemme saaneet vauhtia ja rohkeutta kehitystyöhön.

Hyvänä palvelukokemuksena Arvola mainitsee uuteen tuotteeseen liittyvän esiselvityshankkeen. Hankkeen avulla yritys sai arvokasta lisätietoa, mikä johti myöhemmin tuotekehityshankkeen aloittamiseen. Hankkeet on voitu toteuttaa toimitusjohtajan mukaan nopeammin, laajemmin ja laadukkaammin.

–Yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut ovat olleet merkittäviä Tikli Group Oy:lle. Palvelut ovat omalta osaltaan tukeneet yrityksen kasvutarinaa. Olemme kasvaneet alle 10 henkilön mikroyrityksestä vuosien aikana 100 henkilöä työllistäväksi konserniksi, toimitusjohtaja kertoo.

Varastoa Tikli Group

Kehittämishankkeiden monipuoliset vaikutukset

Laadusta ei ole tingitty ja kehittämishankkeiden yhteydessä hankitut koneet ovat edistäneet yrityksen kasvua ja työn muutosta. Uusien laitteiden myötä henkilöstön osaaminen on kasvanut, sillä laitteiden käyttö on edellyttänyt henkilöstöltä uusia taitoja. Tämän myötä koulutuksia on järjestetty ja kouluttautumiseen on vahvasti kannustettu. Arvolan mukaan peruskäsityötaidot eivät alalla välttämättä riitä, joten sen vuoksi osaamista on tärkeää kehittää.

Modernit laitteet mahdollistavat myös parempaa työergonomiaa. Toimitusjohtaja kertoo, että työnteko on ihan erilaista nyt kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Naisten osuus Tikli Group Oy:n työntekijöistä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Toimitusjohtaja arvioi tämän johtuvan osin työn muutoksesta. –Vaikka työtahti on kovaa, niin työnteko mahdollistuu kevyemmin uusien koneiden myötä, Arvola havainnoi.

Toimitusjohtaja katsoo, että ELY-keskuksen kehittämis- ja rahoituspalvelut ovat tukeneet omalta osaltaan yrityksen toiminnan systemaattista kehittämistä. Hakemusta tehtäessä tulee pohdittua uutta hanketta ja yrityksen toimintaa perusteellisesti.

–Monia asioita tulee hakemusta laadittaessa mietittyä toisen kerran. Hakemuksissa tarkastellaan toimintaa pitkäjänteisesti eikä ainoastaan siinä hetkessä, Arvola kertoo.

Toimitusjohtaja näkee kehittämishankkeiden hyödyt myös yrityksen ulkopuolella. ELY-keskuksen tukema kehittämistyö on edistänyt alueellista kehitystä sekä suomalaisen työn säilymistä. Yritys on pystynyt myös tarjoamaan haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä kasvun myötä.

Vaikka yritykseltä löytyy kokemusta palveluiden käytöstä, suosittelee Arvola palveluita erityisesti aloittaville ja kasvua hakeville yrityksille. Hakuprosessi on toimitusjohtajan mukaan varsinkin viime vuosina muuttunut helpoksi, kun hakemuksen voi tehdä verkossa. Tietoja palveluista on saatavilla paljon netissä. –Jos jokin jää mietityttämään, niin rahoitusasiantuntijoilta kysymällä pääsee eteenpäin, toimitusjohtaja kertoo.

Arvola pitää tärkeänä, että yrityksellä on oma selkeä visio, mutta kaikkea ei tarvitse yksin tehdä. Yrityspalvelukeskuksen palveluista on todellista hyötyä kasvuun sekä kehitykseen ja Arvola toteaakin lopuksi, että ovet ovat varmasti avoinna yrittäjille.

https://www.tikli.com/fi/

Tikkaita

Päivitetty: 21.08.2023