Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Yrittäjien kertomuksia kasvusta ja kehittämisestä

Täältä löydät esimerkkejä yrityspalveluja hyödyntäneistä yrittäjistä sekä heidän kokemuksistaan kasvusta ja kehittämisestä.

Rekrykoulutuksesta saatiin joukko uusia osaajia huonekalutehtaalle — Unico Finland Oy:n haastattelu

Unicolle rekrykoulutuksen kautta työllistyneet työntekijät yhteiskuvassa yrityksen tiloissa.

-Heti ensimmäisestä haastattelusta alkaen koin, että rekrykoulutusta oli tehty ammattitaidolla ja asioita oli todella mietitty, kertoo Pirjo Siltanen, yksi rekrykoulutukseen osallistuneista ja sen myötä huonekalutehdas Unico Finland Oy:lle työllistynyt.

Siltasen lisäksi Lapuan sohvatehtaalle rekrykoulutuksen kautta työllistyivät Deniss Martjusous, Maria Koski ja Toni Perkiö. Kaikkiaan 12 henkilöä valittiin rekrykoulutukseen, joista 8 on tällä hetkellä yrityksessä töissä.

Rekrykoulutus toteutettiin loppuvuodesta 2020 yhteistyössä TE-toimiston ja Innolink Staff Pohjanmaa Oy:n kanssa. Koulutuksen toteuttajaksi valikoitui Suomen yrittäjäopisto, jonka kautta Sauli Muotio toimi vastuukouluttajana. Koulutukseen sisältyvä teoriaosuus ja työssäoppiminen kestivät 30 päivää ja nämä molemmat toteutettiin Lapuan tehtaalla. Koulutuksen avulla oli tarkoitus rekrytoida yritykseen erityisesti verhoilijoita.

Siltasella, Martjusouksella sekä Perkiöllä oli työttömyysjakso takana ennen koulutukseen hakemista. Koski sen sijaan oli toisen alan töissä ennen rekrykoulutusta, mutta ei nähnyt itsellään enää tulevaisuutta kyseisellä alalla. Kaikkia heitä yhdisti halu tehdä jotain muuta seuraavaksi työelämässään ja TE-palveluiden kautta löytynyt rekrykoulutus osui hyvään ajankohtaan.

Neljän joukko kertoo olevansa erittäin tyytyväinen koulutukseen ja sitä kautta saatuun työpaikkaan. Martjusous piti tärkeänä, että koulutus oli nopea ja heti alusta saakka opeteltiin tekemään käytännön työtä. Tämän alleviivaavat myös muut koulutukseen osallistuneet. Rekrykoulutuksessa nivoutuu tiiviisti yhteen tietopuolinen koulutus ja työssäoppiminen, jolla kehitetään ammatillinen osaaminen työtehtävien mukaisesti.


Haasteellinen rekrytointitilanne

Unico Finland Oy on hyödyntänyt työnantajille suunnattuja TE-palveluita aikaisemminkin, niin työntekijähakujen kuin muutaman rekrykoulutuksen puitteissa. Yleisimpiä haettavia ammattinimikkeitä ovat verhoilija ja ompelija.

Vuonna 1994 perustettu Unico Finland Oy tuntee vuoteiden ja sohvien valmistuksen. -Olemme veljemme kanssa kolmannen sukupolven yrittäjiä huonekaluteollisuudessa, Unico Finland Oy:n toinen omistaja ja toimitusjohtaja Pasi Saarinen kertoo. Osaava henkilöstö on tuotteiden valmistamisen yksi kulmakivi. Yritys työllistää tätä nykyä 115 henkilöä.

Kaikkiaan yrityksellä on 4 eri tehdasta Suomessa, joista 3 toimii Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla ja Lapualla. Osavalmistusta tehdään näiden lisäksi Kankaanpään tehtaalla. Lapuan tehdas on keskittynyt sohvien valmistukseen ja juuri Lapuan tehtaalle oli kova tarve saada uusia työntekijöitä erityisesti verhoilun pariin.

-Suomessa ei ole helppoa rekrytoida verhoilijoita. Totesimme että ainut tie saada osaavia verhoilijoita on kouluttaa itse. Täysin itse tehtynä se olisi ollut todella haastavaa, joten päädyimme kääntymään TE-toimiston puoleen, henkilöstöasioista vastaava Minna Paasonen kertoo.

Unicon henkilöstöasiosta vastaava Minna Paasonen yrityksen tiloissa.

Rekrykoulutuksen suunnittelu tapahtui yhteistyössä yrityksen, TE-toimiston, Suomen yrittäjäopiston ja Innolink Staff Pohjanmaa Oy kanssa. Unico Finland Oy sai yli 70 hakemusta rekrykoulutukseen. TE-toimiston asiantuntija-apua hyödynnettiin myös valintoja tehdessä, jotka tehtiin hakemuksien ja haastatteluiden perusteella.

Hyvien tuloksien takana on Paasosen mukaan sujuva yhteistyö rekrykoulutuksen toteuttajien ja koulutettavien kanssa. Yrityksen ulkopuolinen osaaminen hyödynnettiin tehokkaasti ja yhdistettiin yrityksen tarpeisiin. Rekrykoulutuksen aikana järjestettiin muun muassa välihaastatteluja ja koulutettavien kanssa käytiin jatkuvaa vuoropuhelua. Henkilöiden soveltuvuutta tiettyihin tehtäviin arvioitiin yhdessä kouluttajan ja työntekijän kanssa.

-Draivi tehdä työtä oli mahtava jo rekrykoulutuksen alussa. Koko ajan toivoin, että tämä porukka jäisi meille töihin ja niin kävi suurimman osan kohdalla ja se on hienoa, Paasonen iloitsee.


Rekrykoulutus toi mukanaan paljon hyvää

-Koulutuksen aikana huomasimme myös, miten koulutettavat nivoutuivat hienosti työyhteisöön. Uudet työntekijät ovat tuoneet paljon energiaa mukanaan, ja on ollut todella mukava työskennellä heidän kanssaan.

Paasonen on ollut kiinteästi mukana rekrykoulutuksessa, ja hän näkee koko prosessin merkittävänä kokemuksena myös oman työnsä kannalta.

-Opin paljon rekrytoimisesta ja siitä miten uutta työntekijää voidaan kannustaa. Pidin rekrykoulutuksessa erityisesti siitä, että olimme koko ajan tietoisia missä mennään ja miten koulutuksessa olevat edistyvät. Olen jopa ottanut joitakin käytäntöjä mukaan omaan työhöni, Paasonen sanoo.

-Kehittämisen näkökulmasta uudet työntekijät ovat nopeuttaneet tuotantoa ja siten olemme saaneet tuotteet nopeasti asiakkaille. Tavaran toimitus- ja nopeusvarmuuteen vaikuttaa suoraan ammattitaitoinen osaaminen tehtaalla, Paasonen avaa osaavien työntekijöiden merkitystä yritykselle.


-Olemme saaneet todellista apua haastavaan rekrytointitilanteeseen. Suosittelen kaikille yrityksille tätä tapaa hankkia uusia työntekijöitä. Voisimme ehdottomasti hyödyntää tätä tapaa uudelleen, Paasonen tiivistää lopuksi.

Lue lisää:

Valmis sohva yrityksen tuotantotiloissa.

Päivitetty: 21.08.2023