Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Yrittäjien kertomuksia kasvusta ja kehittämisestä

Täältä löydät esimerkkejä yrityspalveluja hyödyntäneistä yrittäjistä sekä heidän kokemuksistaan kasvusta ja kehittämisestä.

Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja tunnistaa ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustusten ja -palveluiden mahdollisuudet: "Rima on madaltunut uusien kehityshankkeiden edessä"

Lapua-ketjut Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Tuomas Luoma pitää tärkeänä yrityksen monipuolista kehittämistä. Lapua-ketjut Oy on pitkän linjan metallialan yritys, joka on kasvanut vuosikymmenien aikana metallipajasta huipputeknologiaa hyödyntäväksi tehtaaksi. Ketjut valmistetaan alusta loppuun Lapuan tehtaalla. Yritys valmistaa ketjuja usean eri teollisuuden alan käyttöön, kuten saha-, sellu- ja lämpövoimateollisuuteen. Ketjut toimivat materiaalin siirron komponentteina, joten ne ovat merkittävä osa monia tuotantoprosesseja.

Parhaimmillaan kehittämisavustuksien sekä kehittämispalveluiden käyttö voi olla luonteva osa yrityksen kasvua. Lapua-ketjut Oy on hyödyntänyt ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksia kone- ja laiteinvestointeihin sekä käyttänyt erilaisia asiantuntijapalveluita. Viimeisimpänä Luoma nostaa esille mittavan Tuotannon digitalisointi ja kapasiteetin kasvattaminen tuotantokoneinvestointiin -hankkeen. Hankkeen tuen avulla kehitettiin paljon yrityksen tietojärjestelmiä ja toimintatapoja.

Tuomas Luoma kokovartalokuva.

Hyvät kokemukset ELY-keskuksen tukemista kehittämishankkeista ovat kannustaneet yritystä investoimaan ja kehittämään toimintaa herkemmin. Luoman mukaan vuosien saatossa ELY-keskuksen tarjoamat yrityspalvelut ovat tulleet tutuksi sekä osa yritysten parissa työskentelevistä henkilöistä, mikä on edelleen edistänyt yhteistyötä.

–Kehittämisavustuksien ja -palveluiden merkitys on kiistatta iso, toimitusjohtaja toteaa.

Luoma vertaa tilannetta siihen, jos avustusta ei olisi ollenkaan mukana hankkeessa; silloin olisi haastavampaa. Kaikki tuki on tarpeen varsinkin isojen hankkeiden edessä. Kehittämisavustuksen lisäksi kehittämispalvelut tuovat lisäarvoa, eli esimerkiksi asiantuntija-apu. Tämän Luoma näkee kustannuksiin nähden erittäin hyödyllisenä.

ELY-keskuksen yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut ovat vaikuttaneet positiivisesti yrityksen kehitykseen. Kasvu näkyy ennen kaikkea kannattavuuden ja henkilöstön määrän kasvuna, mikä on tällä hetkellä 60 henkilöä. Yritys on kasvanut viime aikoina orgaanisesti ilman yritysostoja. Luoma katsoo, että perinteiselle metallialan yritykselle kasvu on ollut jopa nopeaa viime vuosina.

Entistä sujuvampi hakuprosessi

–Hyvin on onnistuttu siinä, että ELY-keskuksen palvelut kehittyvät niin asioinnin kuin hakemisen osalta. Palvelut ovat ajanmukaisia ja verkkopalvelut ovat käyttäjää ohjaavia, toimitusjohtaja kertoo.

Luoma kannustaa yrityksiä hyödyntämään tarjolla olevia palveluita.

–Toisella kerralla hakemiseen menee puolet vähemmän aikaa. Hakemiseen saa myös neuvoja yrityspalvelukeskuksessa Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta.

Palveluiden hakemiseen voi liittyä ennakkoluuloja niiden hakemisen vaikeudesta. Luoma alleviivaa, että yllättävää on ollut palveluiden hakemisen helppous mikä on entisestään muuttunut sujuvammaksi palveluiden käytön myötä. Vaikka Luomalla on reilun kymmenen vuoden kokemus palveluiden käytöstä, suosittelee hän palveluita kehitystä hakeville, myös pienemmille yrityksille.

Projektit ja hankkeet ovat aina yksilöllisiä. Luoma kertoo, että yhteistyö ELY-keskuksen kanssa on ollut sujuvaa ja projektit on otettu tapauskohtaisesti käsittelyyn. Ratkaisulähtöisyys on ollut Luoman mukaan läsnä neuvoja sekä palveluita haettaessa. Jos ensimmäinen henkilö ELY-keskuksella ei ole osannut heti neuvoa tietyssä asiassa, on asia ohjattu nopeasti oikean henkilön tietoon, joka on ottanut asian hoitaakseen.

Tulevaisuudessa Lapua-ketjut Oy aikoo jatkaa samalla asiakaslähtöisellä kehittämislinjalla. Viennin merkitys on kasvussa, joten kehittämisen painopisteet tulevat olemaan siellä. Metallialan yrityksenä hankkeet koskevat usein koneita- ja laitteita, mutta Luoma pitää yhtä tärkeänä myös prosessien kehittämistä, kuten digitalisaatio -hankkeessa tehtiin. Luoma linjaa, että toimintatapojen ja prosessien kehittäminen ratkaisee hyvin usein lopputuloksen ja tähän tulee myös panostaa.

Kuvia valmiista tuotteista pöydällä.

Euroopan unionin osarahoittama.

Päivitetty: 14.05.2024