Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Yrittäjien kertomuksia kasvusta ja kehittämisestä

Täältä löydät esimerkkejä yrityspalveluja hyödyntäneistä yrittäjistä sekä heidän kokemuksistaan kasvusta ja kehittämisestä.

Kehittämisavustuksella oli suuri merkitys nuoren yrityksen kasvuun tähtäävässä isossa kehityshankkeessa - Hannu Kangas, Heatmac Oy

Hannu Kangas Heatmac Oy:n toimitusjohtaja

Loppuvuodesta 2019 Seinäjoella toimiva Heatmac Oy oli ison haasteen edessä. Lämpökäsittelypalveluita tarjoava yritys suunnitteli mittavaa investointia, jonka avulla tuotantoa voitaisiin laajentaa. Yrityksellä ei ollut edes ensimmäistä kokonaista tilikautta takana, kun projektiin ryhdyttiin.

–Steppi oli aika kova nuorelle yritykselle. Kaikki kivet oli käännettävä. Oli ensiarvoisen tärkeää, että rahoituksen löytymisen lisäksi tuli esiin yrityksen kehittämisavustus, jota oli mahdollista hakea, toimitusjohtaja Hannu Kangas selvittää.

Hankkeen suunnittelu lähti liikkeelle tarpeesta rakentaa täysin uusi teknologia Heatmac Oy:lle. Uutta teknologiaa tarvittiin, jotta yritys pystyisi tarjoamaan uudenlaisia tuotteita, joita ei olisi aikaisemmilla laitteilla pystytty valmistamaan. Uusien koneiden hankkimisen myötä tavoitteeksi asetettiin myös liikevaihdon kasvattaminen ja uusien työntekijöiden palkkaaminen.

Henkilökohtaista neuvontaa

Yrittäjäkollegan ehdotuksen myötä Kangas otti yhteyttä ELY-keskukseen hankkeen suunnitteluvaiheessa. Heatmac Oy päätyi hakemaan yrityksen kehittämisavustusta uuden karkaisulinjan toteuttamisen tueksi.

–ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijalta tuli tarkat ohjeet miten meidän tulee toimia ja tämä selkeytti hakuprosessia, Kangas kertoo.

Toimitusjohtaja korostaa, että hänen kohdallaan henkilökohtainen neuvonta on ollut iso tuki.

Kangas näkee tärkeänä, että varsinkin ensimmäistä kertaa tämänkaltaista hakemusta tehtäessä oli hyödyllistä saada yleistä tietoa hakemisesta.

Yrittäjän oma aktiivisuus tärkeää

–Jos tehdään investointeja, niin tietysti investoinnin tulee perustua siihen, että homma pyörii ilman avustuksiakin. Mutta siinä kohtaa kun investointia lähdetään tekemään, niin avustus antaa buustia kehittämiseen, Kangas toteaa.

Noin vuoden mittainen projekti tuli maaliin loppuvuodesta 2020. Uudet laitteet saatiin paikalle ja tuotanto voitiin aloittaa täydellä kapasiteetilla. Hankkeella saavutettiin sille asetetut tavoitteet niin tuotannon kuin työllistämisvaikutusten osalta. Työntekijöiden määrä nousi muutamasta henkilöstä seitsemään. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi Kangas näkee, että hanke on antanut rohkeutta hyödyntää myös muita yritysten kehittämis- ja rahoituspalveluita.

Toimitusjohtaja toteaa, että ulkopuolinen apu tekee hyvää, mutta yrittäjän pitää olla itse aktiivinen hakujen suhteen niitä hyödyntääkseen. Kangas alleviivaa, että kehittäminen on muutakin kuin investointia, Yrityspalvelukeskuksesta löytyy monenlaisia palveluita eri tarpeisiin.

–Siinä ei häviä mitään, jos kysyy. Asia voi selvitä hyvin pitkälle puhelinsoitossa. Soittaessa voi esitellä oman hankeaihionsa ja saada heti tietää olisiko mahdollisuuksia lähteä hakemaan tukea tai palvelua, Kangas kertoo.

Kohti uusia kehittämisprojekteja

Yritysten kehittämis- ja rahoituspalvelut avaavat uusia mahdollisuuksia yrityksille. Oma idea ja kehittämishalu tulee kuitenkin löytyä yritykseltä itseltään ja Heatmac Oy:n tapauksessa kehittämisideoita riittää. Paljon on työn alla tulevaisuutta ajatellen ja ELY-keskuksen kautta yrityksen on tarkoitus käyttää lähiaikoina muun muassa ELY-keskuksen konsultointipalveluja. Toimitusjohtajan mukaan ulkopuolisen asiantuntijan tuki helpottaa merkittävästi päätöstä ryhtyä kehittämisprojekteihin.

Kaikkiaan toimitusjohtaja on positiivisin mielin hankkeesta ja sen tuloksista. –Sehän on selvää, että jos jostain saa ulkopuolista apua niin miksi sitä ei käyttäisi? Yritysmaailmassa on riittävästi haasteita muutenkin, toimitusjohtaja toteaa lopuksi.

Heatmac Oy tuottaa lämpökäsittelypalveluita. Yritys on perustettu vuonna 2019. Terästen lämpökäsittelyillä haetaan tuotteille niiden tarvitsemia ominaisuuksia, esimerkiksi lujuutta, kovuutta, väsymisen tai kulumisen kestoa tai niiden yhdistelmiä. Pääasiassa Heatmac Oy:n palveluita käyttävät koneen-, maanrakennus- ja maanporausalan yritykset ja niiden alihankkijat.

Heatmac Oy:n nettisivut http://www.heatmac.fi/

Lue lisää kotimaan kasvua hakevien yritysten palveluista: https://www.ely-keskus.fi/web/yrityspalvelut-etela-pohjanmaa/kehitys

 

Lämpökäsittelypalvelut

 

Päivitetty: 21.08.2023