Välke

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä

Ajankohtaista

Osallistu Välkkeen tunnuslogon suunnitteluun

Välkähtääkö mieleesi Uudenmaan luontoa kuvaava tunnus? Millainen logo sopii verkostolle?
Lähde mukaan kilpailuun ja suunnittele logo! Kilpailuun voivat osallistua Careerian, Hyrian, Omnian, Perhon, Syklin ja Varian opiskelijat joko yksin tai pienessä ryhmässä. Kilpailun järjestäjänä toimii Uudenmaan Ympäristökasvatuksen ja –tietoisuuden edistämisryhmä Välke.

 

Päivitetty: 16.09.2021