Välke

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä

Mikä Välke on?

Uudenmaan ELY-keskus asetti Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän (linkki) 20.12.2022. VÄLKE-ryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja on nyt uudelleen nimetty kolmivuotiskaudeksi 2023–2025. Ryhmässä on edustajat 20 eri organisaatiosta.

Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman yhteistyöverkoston voimin. Yhteistyöverkoston avulla eri tahojen tuottama tieto on helpommin kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. 

Lue lisää alueellisten yhteistyöryhmien toiminnasta:

Haluatko saada Välke-viestin?

Välke-ryhmän puheenjohtaja lähettää koko Välke-verkostolle muutaman kerran vuodessa Välke-viestin sähköpostitse. Viestissä kerrotaan Välkkeen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Jos haluat Välke-verkoston postituslistalle, lähetä siitä pyyntö Välke -ryhmän puheenjohtajalle Elina Hinkkaselle, elina.hinkkanen(at)sykli.fi

Päivitetty: 14.04.2023