Soteuttamo

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki

Oikopolut

Soteuttamo -logo

Sote-kiihdyttämö pk-palvelun­tuottajille

Sote-kiihdyttämöjen avulla maakuntatoimijat saavat mahdollisuuden kehittää alueen yrityspalvelukokonaisuutta vastaamaan sote- ja hyvinvointialantoimijoiden tulevaisuuden haasteisiin.

Tavoitteena on vahvistaa pk-palveluntuottajien kilpailu- ja muutoskykyä muuttuvassa sote-ympäristössä. Huomiota kiinnitetään niin palvelumuotoiluun, liiketoimintamallien kehittämiseen, rahoituksen hankkimiseen kuin vaikuttavuuden mallintamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttivat yhteistyössä kahden maakuntakonsortion, Pirkanmaa-Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso-Etelä-Karjala, kanssa sote-alan pienille ja keskisuurille palveluntuottajille suunnattuja yrityskiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019.

Kiihdyttämöjen avulla oli tarkoitus pilotoida, kuinka sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin.

On tärkeää, että pk-palveluntuottajia kuullaan ja heitä kannustetaan kehittämään liiketoimintaansa, vaikka kaikkea tietoa tulevista muutoksista ei olisikaan. Toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa, ja kiihdyttämö pyrkii vahvistamaan palveluntuottajien muutoskyvykkyyttä monin eri tavoin.

Kiihdyttämön tarve, alustava sisältö ja tavoitteet pohjautuvat keväällä 2018 julkaistuun Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -selvitykseen.

Mitä kiihdyttämöt pitävät sisällään?

Kiihdyttämön tavoitteena on tutustuttaa pk-palveluntuottajat laajasti uusiin markkinoilla tarvittaviin osaamisiin ja toimintatapoihin. Valmennuksen aihepiirit liittyvät esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Uusi sote-toimintaympäristö ja sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnalle
  • Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille: asiakaslähtöisyyden huomioon ottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa, liiketoiminnan ja palvelumallien kirkastaminen, kilpailuedun ja kasvupolun määrittely
  • Liiketoiminnan taloudellinen mallintaminen ja kassavirtaennuste
  • Toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintaminen ja mittaaminen
  • Kumppanoitumismallit: erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvat liiketoimintamallit
  • Julkiset ja yksityiset rahoitusvaihtoehdot ja yrityksen / järjestön mahdollisen rahoitustarpeen kartoittaminen
  • Brändin rakentaminen ja digitaalinen markkinointi
  • Yritystarina ja tarinankerronta (pitchaus) – yritystarinan terävöittäminen myyntiä, markkinointia ja mahdollisia rahoituskeskusteluja varten

Mitä osallistujalle jää käteen?

Mukaan pääseville pk-yrityksille ja järjestöille kiihdyttämöt tarjoavat noin 10 viikon mittaisen, niiden omaan liiketoimintaan kohdistetun tehovalmennuksen.

Kiihdyttämöjen tavoitteena on, että osallistujat pystyvät uudelleen muotoilemaan palvelunsa tai tuotteensa sen kaltaiseksi, että he ovat kyvykkäitä markkinoimaan ja tuomaan esiin palvelunsa tulevassa markkinatilanteessa kilpailukyisesti ja kannattavasti. Kiihdyttämön tuloksena jokainen yritys/järjestö on tehnyt selkeän kehitysuunnitelman sekä hissipuheen, jonka avulla he voivat esitellä palvelunsa tuleville palvelujen ostajille ja mahdollisille rahoittajille.

Kiihdyttämö tarjoaa osallistujakohtaisen mentorin koko valmennusmatkan ajaksi. Kiihdyttämön mentorit tutustuvat organisaatioon ja tekevät heidän kanssaan valmennussuunnitelman. Vastuumentori vastaa mentoroinnin prosessista kiihdyttämön alusta loppuun saakka "kädestä pitäen".

Lisäksi kiihdyttämö tarjoaa ajantasaista ja konkreettista sote-tietoa ja uusia työkaluja, joita on mahdollisuus soveltaa ja jatkokehittää omassa liiketoiminnassa. Samalla tarjoutuu monipuolinen vertaisoppimisen mahdollisuus (kiihdytysohjelmassa mukana niin yrityksiä kuin palveluja tuottavia järjestöjä).