Soteuttamo

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki

Soteuttamo -logo

Soteuttamo ja Sote-kiihdyttämö -oppaan avulla parempaa sote-palveluntuotantoa

Oppaassa kerrotaan hyväksi koetuista menetelmistä sote-palveluntuottajien liiketoiminnan kehittämiseen ja annetaan tuoretta tietoa sote-toimintaympäristön muutoksesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut (22.5.2019) yhdessä Sitran kanssa Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon, Soteuttamon ja Sote-kiihdyttämön opas -julkaisun, jossa esitellään Soteuttamoista ja Sote-kiihdyttämöistä saatuja hyötyjä sekä kerrotaan, miten kyseisiä konsepteja voi lähteä toteuttamaan.

Voit ladata julkaisun TEM:n sivuilta:

Sote-alan murrokseen vastaaminen vaatii hyvien käytäntöjen valtakunnallista levittämistä

Kuten julkaisussa tuodaan esille, sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksesta riittää puhetta, mutta suurempi murrosvoima liittyy maailmaa voimakkaasti muokkaaviin megatrendeihin, kuten väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen heikentymiseen. Haasteisiin vastaaminen edellyttää entistä monipuolisempaa ja kustannustehokkaampaa palveluekosysteemiä.

Näihin haasteisiin työ- ja elinkeinoministeriö sekä Sitra kumppaneineen ovat viime vuosien aikana etsineet ratkaisuja.

Julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille suunnatut Soteuttamo-tapahtumat sekä pienille ja keskisuurille yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille kohdennettujen Sote-kiihdyttämöiden avulla on saavutettu konkreettisia tuloksia.

 

OIKOPOLUT

Oikopolut