Soteuttamo

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki

Oikopolut

Soteuttamo -logo

Soteuttamo 2.0

Vuosina 2018-19 järjestetty Soteuttamo 2.0 oli aiemman Soteuttamo-konseptin pohjalta kehitetty ja laajennettu sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki.

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Soteuttamon tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Soteuttamo 2.0 on puolestaan Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppaneiden maakunnallisten tilaisuuksien sarja, joka järjestettiin vuosina 2018-2019.

Mitä teemme?

Avoimet, verkostoitumiseen ja kohtaamisiin keskittyvät matalan kynnyksen Soteuttamo 2.0 -tilaisuudet olivat suunnattu sote-palveluja tuottaville tahoille.

Tilaisuuksissa tavoitteena oli verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Ehkä rohkaista alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämisen maailmaan.

Keitä on mukana?

Jo ennestään toimivaksi todettua konseptia hyödynnettiin ja laajennettiin yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien, Hyvinvointialan liiton, Arvo-liiton ja Sosten yhdessä toteuttamassa Soteuttamo 2.0 -maakuntakiertueessa. Tavoitteena oli luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille.

Missä mennään?

Soteuttamo 2.0 -maakuntakiertue alkoi 25.9.2018 Kainuusta ja viimeinen Soteuttamo 2.0 -tilaisuus järjestettiin 28.1.2019.