Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

Övning inför storöversvämningar 2020-21

En övning inför storöversvämning som särskilt omfattar områden med betydande översvämningsrisk i de österbottniska landskapen ordnades under år 2020-21. Övningen genomfördes som en övning för flera olika myndigheter i samarbete med de parter, vars verksamhet kan påverkas av en omfattande översvämning, och vars verksamhet är av yttersta betydelse vid en exceptionell översvämningssitu-ation. Regionala och lokala myndigheter, representanter för kommuner och städer samt andra intressegrupper med central roll vid översvämningssituationer deltog i övningen.

På grund av coronapandemin måste både tidtabell och arrangemangen för övningen ses över. Övningen ordnade i flera olika delar: workshop 8.9.2020 (halvdag), verktygsdag 10.11.2020 (halvdag), förhandsuppgift vårvintern 2021, själva övningsdagen 16.3.2021 samt feedback och genomgång av responsen 4.5.2021. Övningens alla gemensamma delar ordnades över videolänk.

Inbjudan till övningen gick till bl.a. kommunerna på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde, Österbottens räddningsverk, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, Södra Österbottens räddningsverk, Finlands miljöcentral/Översvämningscentret, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, räddningsväsendet och beredskapen.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Översättare Satu-Mikaela Burman
  • Gruppchef Kim Klemola
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio
  • e-postadresserna bildas enligt modellen [email protected]

 

NTM-centralernas dataskyddsbeskrivning (pdf)

PÅ SAMARBETE

Fonden för Kyro älvs logo.

Fonden för Lappo ås logo.

Södra Österbottens förbunds logo.

Mellersta Österbottens förbunds logo.

Österbottens förbunds logo.

 

Uppdaterad: 30.12.2021