Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

I samarbete

Fonden för Kyro älvs logo.

Fonden för Lappo ås logo.

Södra Österbottens förbunds logo.

Mellersta Österbottens förbunds logo.

Österbottens förbunds logo.

 

Uppdaterad: 21.09.2023