Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

Projektets bakgrund

Illustration: Beredskap inför översvämningar @tulvatpohjanmaa​​​​​

Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar startade i början av år 2015 och pågår till år 2018. Projektets primära mål är att aktivera invånare och övriga aktörer i området så att de kan förbereda sig inför översvämningar och eventuella risksituationer. Projektet har även som mål att förbättra tillgången på läsarvänlig information som gäller översvämingar i vattendrag, dagvattenöversvämningar och dammsäkerhet. Projektet kartlägger olika sätt för hur aktörerna i riskområden snabbt kan nås vid översvämningar. Projektet främjar även dagvattenhanteringen och samarbetet mellan olika parter.

För koordineringen av projektet ansvarar NTM-centralen i Södra Österbotten. I genomförandet av projektet deltar räddningsverken i området (Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Jakobstad), kommunerna, landskapsförbunden, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland samt Fonden för Lappo å och Fonden för Kyro älv.

PÅ SAMARBETE

Fonden för Kyro älvs logo.

Fonden för Lappo ås logo.

Södra Österbottens förbunds logo.

Mellersta Österbottens förbunds logo.

Österbottens förbunds logo.

 

Uppdaterad: 30.12.2021