Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

Enkät om dagvattenflöden gjordes till kommunerna i NTM-centralen i Södra Österbottens område, slutrapporten har publicerats

1.12.2016

Projektet Effektivare information och beredskap inför översvämningar skickade i juni 2016 till alla kommuner i NTM-centralen i Södra Österbottens område ut en enkät som gällde beredskap och information inför dagvattenflöden. Syftet med enkäten var att utreda och främja kommunikationen i anslutning till översvämningar för att kommunala myndigheter och kommuninvånarna bättre ska kunna förbereda sig inför eventuella översvämningar. Dagvattenflöden som har orsakat skador har skett även i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Därför är det viktigt att förbereda sig, fastän det kan vara länge sedan den senaste översvämningen.

Enkäten skickades till alla 38 kommuner i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Av kommunerna svarade 23 (svarsprocent 60). Enligt svaren hade dagvattenflöden inträffat i femton kommuner (57 %) och skador av dem hade orsakats i elva kommuner (48 %). Endast en del av kommunerna hade förberett sig för dagvattenflöden i stadsplaneringen eller informerat invånarna om dagvattenfrågor. Det ser således ut att det vore skäl att effektivera beredskapen för dagvattenflöden och informationen om dem. I rapporten föreslås åtgärder med vilka beredskapen och informationen kan förbättras.

Slutrapporten från enkäten finns på Nationalbibliotekets webbtjänst Doria:

 

Översvämning i en park på sommaren efter ett kraftigt skyfall.

Tilläggsuppgifter:

Projektchef Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646

Uppdaterad: 30.12.2021