Översvämningar Österbotten

Översvämningsinformation för de österbottniska landskapen

Varningstjänst för översvämningar

Översvämning på åker, ladorna på åkern är omringade av vatten.

 

Varningstjänsternas syfte och omfattning

Syftet med tjänsterna är att förbättra markägarnas och invånarnas möjligheter till egen beredskap ifall en översvämning inträffar. Via tjänsten skickas ett varningsmeddelande om prognoserna tyder på att vattenståndet kommer att stiga så mycket att det kan orsaka flödesolägenheter. Varningsmeddelandena sänds som textmeddelande (SMS) till mobiltelefonen, men det går inte att svara på meddelandena. Det kostar inget att ta emot varningsmeddelandet. Varningstjänsten för översvämningar i Lappfjärd öppnades i april 2017 och varningstjänsten för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv öppnades i februari 2016.

Vattenprognoserna kan också följas upp på webben:

Att ansluta sig till varningstjänsten för översvämningar i Lappfjärd

Det går att ansluta sig till tjänsten genom att fylla i anmälningsblanketten nedan eller genom att under tjänstetid ringa 0295 027 646 eller 0295 027 689. I samband med anslutandet behövs följande uppgifter: namn, mobiltelefonnummer (GSM), e-postadress (om man har) samt språkval (finska/svenska). Blanketten fungerar bäst i webbläsarna Firefox och Chrome. Om det inte går att skicka blanketten, vänligen anmäl dig genom att ringa under tjänstetid.

Varningstjänsten för översvämningar i Lappfjärd öppnades i april 2017. Via tjänsten skickas ett varningsmeddelande om prognoserna tyder på att vattenståndet i Lappfjärds å kommer att stiga så mycket att det kan orsaka flödesolägenheter i Lappfjärd (centrum).

Att ansluta sig till varningstjänsten för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv

Det går att ansluta sig till tjänsten genom att fylla i anmälningsblanketten nedan eller genom att under tjänstetid ringa 0295 027 646 eller 0295 027 689. I samband med anslutandet behövs följande uppgifter: namn, mobiltelefonnummer (GSM), e-postadress (om man har) samt invallningsområde(n), som personen tillhör. Blanketten fungerar bäst i webbläsarna Firefox och Chrome. Om det inte går att skicka blanketten, vänligen anmäl dig genom att ringa under tjänstetid.

En varningstjänst för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv öppnades i februari 2016. Via tjänsten skickas ett varningsmeddelande om vattenståndet i Lappo å eller Kyro älv stiger så mycket att man blir tvungen att släppa ut vatten på invallningsområdena.

Att utträda ur varningstjänsten för översvämningar eller att ändra kontaktuppgifter

Om du vill utträda ur varningstjänsten för översvämningar eller ändra dina kontaktuppgifter, kan du under tjänstetid kontakta tfn 0295 027 646 eller 0295 027 689 eller e-post: [email protected].

För ändringen behövs beställarens namn och telefonnummer. Om du vill ändra telefonnummer i tjänsten, behövs både det gamla och nya numret.

 

Bild av ett testmeddelande på telefonen.

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen - på samarbete

Fonden för Kyro älvs logo.

Fonden för Lappo ås logo.

Södra Österbottens förbunds logo.

Mellersta Österbottens förbunds logo.

Österbottens förbunds logo.

 

Uppdaterad: 30.12.2021