Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma


Ajankohtaista

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjema valmistuu (tiedote 8.11.2019)

Ohjelma

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta.

Työn tavoitteena on tunnistaa Järvi-Suomen alueelle sopivia toimenpiteitä, jotka liittyvät ravinnekuormitukseen ja vesistöihin, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan.

Ohjelmassa huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön ja siinä paneudutaan maa- ja metsätalouteen sekä maaseudun muihin toimintoihin.

Ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista tavoitellaan muun muassa huomioimalla ympäristönhoitotarpeiden ja toimenpiteiden yhteensopivuus, koulutus, neuvonta ja viestintä. Ympäristön tilalla on merkittävä vaikutus myös alueen vetovoimaan ja imagoon.

Ohjelman laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen ohjausryhmässä on kyseisten ELY-keskusten maaseutupäälliköt, maaseutu- ja ympäristöasiantuntijoita sekä edustajia keskeisistä sidosryhmistä. Käytännön työn toteuttaa MDI Public Oy alihankkijanaan Luonnonvarakeskus. Vastuuhenkilönä hankkeessa toimii asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä. MDI:n viiden henkilön tutkijatiimistä löytyy aluekehittämisen ja ohjelmatyön, ympäristön- ja vesiensuojelun sekä ilmastotoimien asiantuntemusta.

Ohjelman on määrä olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä ja sen laadinta on rahoitettu Järvi-Suomen ELY-keskusten maaseutuohjelmien teknisestä tuesta.