Sää´mlää´ǩǩ

Sää´mlää´jj täävtõssân lij ooudâsviikkâd sää´m-meer da –vuu´d jie´llemåårrmõõžžid da pi´rǧǧeemvuäittmõõžžid di ruõkkâd da ooudâsjuä´tǩǩed da ooudâsviikkâd sää´mkulttuur. Lää´jj suåvvtet sää´mvuu´dest, koozz ko´lle Njauddâm da Njeä´llem-Keväjääu´r siidvuu´d Aanar kåå´ddest.