Nyheter

Statsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet lediganslås (2.12.2016)

Gårdar kan söka om stadsborgen för banklån som förbättrar jordbrukens likviditet. Ansökan skickas till NTM-centralen senast 31.1.2017.
 

Det totala antalet taxitillstånd i kommunerna i Finland har fastställts för år 2017 (1.12.2016)

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax och NTM-centralen i Nyland har fastställt det kommunspecifika totala antalet taxitillstånd (kvoter) i kommunerna och de sammanslagna kommunerna i sina verksamhetsområden.
 

Branschrapporten: Exporten av sågat virke drar, träbyggandet ökar (1.12.2016)

Exporten av sågat och hyvlat virke har ökat, och dess värde var cirka 1,6 miljarder euro år 2015. Det ökande träbyggandet öppnar nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen inom trävarubranschen.