Nyheter

Vinterhastigheterna tas i bruk före veckoslutet (26.10.2016)

Vinterhastigheterna på landsvägarna tas i bruk i hela landet senast på fredag 28.10.2016. På motorvägarna sänks den högsta tillåtna hastigheten till 100 km/h och på största delen av landsvägarna till 80 km/h.

329 500 arbetslösa arbetssökande i september (25.10.2016)

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Det fanns i september 82 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 15 900 fler än för ett år sedan.

Branschrapporten: EU-målet för förnybar energi år 2020 snart uppnått (24.10.2016)

År 2015 var andelen fossila bränslen av den totala förbrukningen av energi 37 % och andelen förnybar energi å sin sida 35 %. I slutet av 2016 kommer förhållandet troligtvis att vara det motsatta och andelen förnybara energikällor passerar andelen fossila energikällor inom energiförbrukningen.