Nyheter

Förläggningar för minderåriga asylsökande omvandlas till familjegrupphem för barn som beviljats uppehållstillstånd (29.9.2016)

Man har redan kommit överens med kommunerna och tjänsteleverantörerna om den nya praxisen som uppstått på initiativ av Migrationsverket och NTM-centralerna som är underordnade Arbets- och näringsministeriet.
 

Yrkesbarometern: Brist på läkare och arbetsledare, överutbud på sekreterare (27.9.2016)

Enligt yrkesbarometern ser det ut som om ökningen av överutbudet på arbetskraft planar ut. Det förekommer fortfarande klart mest brist på arbetskraft inom hälso- och socialsektorn.
 

Nästan 60 % av de internationella SMF-företagen tror på bättre konjunkturer och hälften på exportökning (26.9.2016)

Också i fråga om omsättning var tillväxtutsikterna ljusare hos internationella SMF-företag än inom den övriga SMF-sektorn.

Små och medelstora företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft (26.9.2016)

NTM-centralerna har tillsammans med landskapsförbunden bildat sig en uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas verksamhetsområden.