Nyheter

340 900 arbetslösa arbetssökande i april (24.5.2016)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av april sammanlagt 340 900 arbetslösa arbetssökande. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000.

Informationsturné om företagande för invandrare inleds (18.5.2016)

Vid informationstillfällena kommer sakkunniga från Nyföretagarcentralerna och arbets- och näringsbyråerna samt företagare med invandrarbakgrund att ge invandrarna vägledning i frågor som gäller företagande.

Planera muddringsåtgärderna väl (13.5.2016)

Alla muddringar på 500 kubikmeter eller mindre ska enligt vattenlagen anmälas en månad innan arbetena inleds till NTM-centralen och dessutom meddelas till vattenområdets ägare.