Nyheter

Utbetalningarna till projekt för landsbygdsutveckling har inletts (26.8.2016)

NTM-centralerna började i juli fatta betalningsbeslut som gäller utvecklingsprojekt. Vid det här laget har omkring 1,9 miljoner euro betalats ut i form av projektstöd för landsbygden.

Enkät om utvecklandet av arbetskraftsutbildningen pågår fram till 12.9.2016 (26.8.2016)

Arbets- och näringsministeriet reformerar som bäst arbetskraftsutbildningen. Genom att besvara enkäten kan du ge förslag på hur utbildningen borde utvecklas i framtiden.

I insjöarna alger enligt tidpunkt, ställvis alger vid kusten (25.8.2016)

I insjöarna är algläget under den här veckan typiskt för tidpunkten då det observerats alger på 37 riksomfattande observationsplatser. På Finlands öppna havsområden har inga ytblomningar av blågrönalger observerats.