Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoverkostot

Verkostoidu ja vaikuta vesien kuntoon Pirkanmaalla!

Toimintasuunnitelma on valmisteltu yhdessä verkoston jäsenten kanssa.

Toimintasuunnitelman valmistelua ohjaavat vesienhoitoverkoston päätavoitteet:

 • Vaikuttavien kunnostustoimien tunnistaminen ja käytännön kunnostushankkeiden mahdollistaminen
 • Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentyminen ja vesien tilan parantuminen
 • Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman sekä Vesivisio2050-tavoitteiden toteutuminen
 • Tehokas ja vaikuttava viestintä vesienhoidon ja vesiensuojelun sekä toimijoiden verkostoitumisen edistämiseksi

Pirkkavesien toimintasuunnitelma

  • Vesienhoitoverkosto kaikille vesien suojelusta ja vesistöjen kunnostamisesta kiinnostuneille
  • Alueen vesien tila heikko → toimia tarvitaan
  • Taustalla vuosikymmeniä jatkunut ravinnekuormitus
  • Toimintaa koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus

   

 • Kokoonnumme säännöllisesti

  • Järjestämme kokouksia ja retkiä eri puolilla eteläistä Pirkanmaata
  • Voimme osallistua myös etänä mahdollisuuksien mukaan

   

  Verkosto toimii vaikuttamisen välineenä

  • Saatamme eri tahoja yhteen
  • Jaamme tietoa
  • Pidämme vesiasioita pinnalla

   

 • Jaamme kokemuksia ja 
  vertaistukea

  • Esittelemme kunnostustoimintaa toisillemme
  • Teemme tutustumiskäyntejä

   

  Polkaisemme kunnostushankkeita 
  käyntiin

  • Saamme tukea ja neuvontaa
  • Suunnittelemme kunnostushankkeita yhdessä alusta alkaen

   

  Sovitamme yhteen vesistöjen 
  erilaisia käyttömuotoja ja arvoja

  • Luonnonsuojelu, säännöstely, virkistyskäyttö, maa- ja metsätalous, voimatalous, tulvasuojelu

   

  Jaamme ja lisäämme tietoa

  • Järjestämme ja osallistumme koulutuksiin
  • Kerromme toiminnasta muille

 • Aktiivisuuskartta

   

 • Levitämme tietoa Pirkkavesistä

  • Viestimme verkkosivuilla
  • Rummutamme viidakkorumpua ja hyödynnämme puskaradiota
  • Kutsumme paikallislehtiä tapahtumiin

   

  Viestimme verkoston sisällä

  • Viestimme sähköpostilistan kautta
  • Viestimme myös keskenämme!
  • Keskustelemme kokouksissa ja tapahtumissa

   

  Suunnittelemme kokousten teemat 
  yhteistyössä

  • Esitämme ELY-keskukselle toiveita 
  • Esittelemme kunnostusyhdistystemme toimintaa
  • Kutsumme asiantuntijoita pitämään puheenvuoroja ja alustuksia
  • Kuulemme alueen kuntien kuulumiset
 • Löydämme tietoa rahoituksista

  • Rahatpintaan.fi
  • Kuulemme kokouksissa ajankohtaisista rahoitushauista

   

  Saamme tukea hankkeiden suunnitteluun

  • ELY-keskus, KVVY ry, Vanajavesikeskus antavat asiantuntija-apua
  • Voimme keskustella hankeideoista jo varhaisessa vaiheessa

   

  Omarahoitus ja talkootyö

  • Kuulemme kokemuksia toteutuneiden hankkeiden rahoituksesta
  • Saamme apua talkootyön määrän arviointiin

   

  Muut rahoituskeinot

  • Kutsumme säätiöitä, yrityksiä ja muita rahoittajia kokouksiin
  • Kuulemme kuntien rahoitushauista
  • Pyydämme paikallisia yrityksiä sponsoreiksi

Päivitetty: 03.11.2023