Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoverkostot

Verkostoidu ja vaikuta vesien kuntoon Pirkanmaalla!

Asiaa vesienhoidosta

Mistä vesienhoidossa on kyse ja mitä se pitää sisällään? Tutustu vesienhoitoon ja vesistökunnostuksiin!

 • ELY-keskukset luokittelevat alueensa vesistöt lainsäädäntöön perustuen:

  • Vedet voivat olla erinomaisessa, hyvässä, tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa ekologisessa tilassa.
  • Pirkanmaalla on luokiteltu yli 50 hehtaarin järvet ja niiden laskuojat.
  • Vesienhoidon tavoitteena on, että kaikki vesien osalta saavutetaan hyvä tila.
  • Erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilaa ei saa heikentää.

   

  Vesien tilaa ja hoitoa tarkastellaan vesienhoitoalueen sisällä: Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen. Pirkanmaa kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

  Kuva, joka sisältää kartan Pirkanmaan maakunnasta ja vesistöjen ekologisen tilan luokituksen. Tilaluokkia on viisi. Eteläisen Pirkanmaan vesistöt ovat pääsosin tyydyttävässä, pohjoisen Pirkanmaan hyvässä tilassa.
  Vesien ekologinen tila Pirkanmaalla 2019. ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Karttapohja Maanmittauslaitos.
 • Vesienhoidon ytimessä ovat alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät vesienhoidon toimenpideohjelmat. Ne valmistellaan ELY-keskuksissa.

  • Vesienhoitosuunnitelmassa kuvataan alueen vesistöt ja niihin kohdistuva kuormitus ja muut paineet.
  • Toimenpideohjelmassa yksilöidään toimenpiteet, joiden avulla vesistöjen hyvä tila voitaisiin saavuttaa.
  • ELY-keskukset seuraavat vesien tilaa osana vesienhoidon suunnittelua.
  • Ympäristö- tai vesiluvan omaavat laitokset voivat myös suorittaa vesien tilan seurantaa osana lupien tuomia velvoitteita.

   

  Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Vuonna 2022 alkaa vesienhoidon 3. kausi (ymparisto.fi). Pirkanmaan alueella on koko maakunnan kattava vesienhoidon toimenpideohjelma (ymparisto.fi).

 • Erilaisilla kunnostushankkeilla pyritään parantamaan vesien tilaa:

  • Tavoitteena on yleensä joko vähentäa vesiin kohdistuvaa kuormitusta tai poistaa ravinteita vesistöistä.
  • Hankkeiden koko vaihtelee esimerkiksi ruovikon niitosta koko valuma-alueen kattavaan kunnostussuunnitteluun. 
  • Kunnostushankkeet voidaan jakaa esimerkiksi vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin.

   

  Vesistökunnostushankkeet ovat monitahoisia kokonaisuuksia. Tarvitaan perehtymistä, aikaa ja rohkeutta tarttua toimeen. Onnistuneen kunnostuksen takana on usein laaja joukko tavallisia ihmisiä, talkooväkeä, asiantuntijoita sekä viranomaisia.

  Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa! Tukea saa niin hankkeiden ideointiin kuin rahoitukseen liittyviin kysymyksiinkin.

  ELY-keskukset eivät toteuta kunnostushankkeita, vaan vetovastuussa voi olla esimerkiksi kunta, suojeluyhdistys tai osakaskunta. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää vuosittain myös harkinnanvaraista tukea (ym.fi) vesistökunnostushankkeisiin.

Päivitetty: 03.11.2023