Pirkanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoverkostot

Verkostoidu ja vaikuta vesien kuntoon Pirkanmaalla!

Blogi

null Syysretki Alhaisten tilalle

 

Pirkkavesien vesienhoitoverkosto järjesti lokakuussa syysretken Alhaisten tilalle Hämeenlinnan Iittalaan. Isäntäväki on panostanut tilallaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen, mikä näkyy myös maa- ja metsätalouden vesienhallinnan ratkaisuissa. Alhaisten perhetila on sijainnut Pirttikosken kylässä vuodesta 1855 lähtien. Nykyinen isäntäväki on jo kuudetta sukupolvea, ja päätuotteena on tilan oma hunaja. Isäntä Mikko Alhainen työskentelee SOTKA-kosteikkohankkeen projektipäällikkönä ja on vastannut esimerkiksi Kotiseutukosteikko LIFE+ -hankkeesta. 

 

Retken alkajaisiksi nautittiin kahvit samalla kun tilan isäntä Mikko Alhainen esitteli tilan toimintaa ja tilalla toteutettuja vesienhallintaratkaisuja. Kuva: Juha Lahti/Kokonjärven suojeluyhdistys 

 

Retkellä tutustuttiin tilan pihapiiriin, tilalla sijaitsevaan monivaikutteiseen lintukosteikkoon ja muihin vesienhallintaratkaisuihin. Alhaisten tilalla on Wildlife Estates Label -tunnus, jonka myöntää Euroopan maanomistajajärjestö ELO (European Landowners' Organisation). Tunnus voidaan antaa riistatiloille, joilla on pitkäjänteisesti edistetty luonnon monimuotoisuuden hoitoa. 

Aluksi retkiväki kokoontui kesäkahvilan ja hunajamyymälän tiloissa kahvien merkeissä. Isäntä Mikko esitteli kahvittelun lomassa tilaa, sen toimintaa ja siellä toteutettuja vesiensuojeluratkaisuja sekä yleisesti monivaikutteisia vesiensuojelukosteikkoja. Alustuksen jälkeen suunnattiin pihamaakierrokselle tutkimaan lähiympäristön vesienhallintakohteita. 

Ensimmäisenä tutustuttiin tilalla kulkevaan ojaan rakennettuihin putkipatoihin, joita oli kaksi peräkkäin. Putkipato padottaa yläpuolelleen pienen vesialtaan, johon muodostuu ajan myötä kasvillisuutta. Näissä altaissa on havaittu myös vesilintujen poikasia. Padottava rakenne koostuu maapadon läpi kulkevasta putkesta, putken päälle levitetystä maa-aineksesta ja suojakankaasta. Tulva-aikaan vesi kulkee maakannaksen yli. Lisäksi putkessa on pieni sulkuluukku, jolla voidaan säädellä virtaamaa kulloisenkin vesitilanteen mukaan.  

 

Isäntä Mikko esitteli retkeläisille kahden ojaan rakennetun putkipadon sarjaa. Kuvassa Mikko (oik.) seisoo patoputken ja vettä padottavan maakannaksen päällä. Oikealla etualalla näkyy putken patoama vesiallas, jonka pohjalla putken pää sijaitsee. Kuva: Salla Taskinen/Pirkanmaan ELY-keskus 

 

Tilakeskuksen ja viereisen Uurtaanjärven välissä sijaitsee suuri monivaikutteinen kosteikko. Tällaiset vesiensuojelukosteikot toimivat kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä ja virtaamien tasaajana. Lisäksi ne monipuolistavat viljelymaisemaa ja tarjoavat elinympäristön monille lajeille. Tämäkin kosteikko on muodostunut tärkeäksi vesilintujen pesimäpaikaksi. Tilalta tulevaa vettä pumpataan vanhan peltojen kuivaukseen rakennetun pumpun avulla patopenkereen yli kosteikon puolelle. Retkeläisten kanssa keskusteltiin paljon siitä, miten turvemaat, joita tilan pellot pitkälti ovat, painuvat luonnostaan ajan saatossa. Tämän vuoksi patopenkereitä täytyy korottaa säännöllisesti. 

 

Tilakierroksella tutustuttiin myös tilalla sijaitsevaan monivaikutteiseen vesiensuojelukosteikkoon. Kuva: Juha Lahti/Kokonjärven suojeluyhdistys 

 

Kosteikon ja tilan välissä sijaitsee myös perinnebiotooppi. Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, joiden lajisto ja rakenne ovat muotoutuneet perinteisten elinkeino- ja maankäyttötapojen seurauksena. Perinnebiotoopit eli perinneympäristöt kuuluvat voimakkaasti uhanalaistuneisiin luontotyyppeihin. Biotoopilla laiduntavien eläinten juomavesi tulee ylempää rinteestä tilan metsäojien kautta. 

Lopuksi piipahdettiin vielä metsän reunassa, jonne isäntä Mikko oli rakentanut putkesta jatkoa metsästä tulevalle laskuojalle. Putkella ojavedet ohjataan pienelle pintavalutuskentälle, jonka läpi vesi suotautuu. Kasvillisuus ja maakerrokset pidättävät vedestä kiintoainetta ja ravinteita. Lisäksi uoman jyrkimpään kohtaan on rakennettu kivikkoista koskimaista elinympäristöä.  

Kierroksen päätteeksi seurue pääsi vielä piipahtamaan lämpimälle mukilliselle ja hunajaostoksille. Koleasta syyssäästä huolimatta retki oli erittäin onnistunut ja mukava. Suuri kiitos isäntäväelle ja kaikille mukana olleille! 

Päivitetty: 14.11.2023