KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

Tule mukaan kipsitalkoisiin - suojellaan vesistöjä yhdessä!

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta.

Näin homma toimii

  • Haku on auki 8.7.2022 saakka - hae syksyn 2022 kipsikäsittelyä nyt!
  • Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi - voit hakea samalla myös neuvontaa!
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle. Myös kevätlevitys on mahdollista.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Voit tarkastella peltojesi soveltuvuutta kipsinlevitykseen myös itsenäisesti

KIPSI-hankkeen kautta haettava kipsikäsittely lyhyesti:

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria. ​​​​

Ajankohtaista

Vielä voit hakea kipsikäsittelyä pelloillesi

Hakuaika päättyy 08.07.2022

Kipsin toimittajien yhteystiedot

Lisätietoa kipsin toimituksen käytännöistä sopimiseen päätöksen saamisen jälkeen

Kipsi ja kipsineuvontahaku ovat avoinna!

Kipsi-hanke on laajentunut koko rannikkoalueelle! Kipsikäsittelyä voi hakea 7.6. alkaen.

KIPSI-hankeen laajenemista valmistellaan koko Suomen rannikkoalueelle

Varsinais-Suomen ELY-keskus valmistelee yhdessä muiden ELY-keskusten kanssa KIPSI-hankkeen laajenemista koko Suomen merenrannikon kattavaksi. Valmisteilla olevan hankkeen laajeneminen on tarkoitus...

Kipsinlevitys käynnissä

Kipsinlevitys käynnissä Kesän kuivuudesta johtuen sadonkorjuutyöt ja kipsinlevitys ovat käynnistyneet etuajassa. Jyrki Heino Meriaura Oy:stä kertoo, että kipsiä levitetään sitä mukaa, kun...