KIPSI-hanke

Kipsin levitys koko Suomen rannikkoalueen pelloille

Ajankohtaista

Kipsinlevitys käynnissä

Kesän kuivuudesta johtuen sadonkorjuutyöt ja kipsinlevitys ovat käynnistyneet etuajassa. Jyrki Heino Meriaura Oy:stä kertoo, että kipsiä levitetään sitä mukaa, kun viljelytöiden aikatauluihin sopii ja peltoja vapautuu sadonkorjuusta. Kipsiä levitetään 4000 kg hehtaarille ja kipsinlevityksen koordinoinnista vastaa turkulainen Meriaura Oy. Maakuljetuksista ja peltolevityksestä vastaa Meriauran aliurakoitsijoiden verkosto.

Kipsinlevitysten järjestelyiden osalta voi ottaa yhteyttä Meriauraan:

Jyrki Heino p.  040 6152003.