Företagarens ekonomihjälp 0295 024 8801

Yrittäjän talousapu logo

För intressenter

Nyhetsbrev

Genom att beställa nyhetsbrevet får du direkt i din e-post aktuell information om utvecklingsarbetet vid rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp, framsteg i det regionala expertgruppsnätverkets verksamhet och tips på läsbart i ämnet. Nyhetsbrevet dyker upp ungefär en gång i månaden och är skrivet på finska.

Vill du ansluta dig till det regionala nätverket som hjälper företagare?

De regionala tjänsterna erbjuder personligt stöd till företagarna

Förutom den nationella telefon- och nättjänsten finns det till stöd för företagaren omfattande regionala expertnätverk på olika håll i Finland. Nätverkets experter erbjuder företagarna konfidentiellt och opartiskt råd och avgiftsfritt mentorskap. Vill du ansluta dig till nätverket? Kontakta oss om du aktivt vill hjälpa till att stödja företagare i din egen region. För experterna som ansluter sig till nätverket erbjuder vi information, utbildning, kamratstöd, möjligheter till nätverkande och framför allt en möjlighet att skapa ett mer företagarvänligt Finland.

Ta kontakt:

Tiina Toivonen
Lainsäädäntöasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
puh. 041 5285679
[email protected]

Regionalt expertnätverk

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

Uppdaterad: 08.11.2023