Företagarens ekonomihjälp 0295 024 881

Yrittäjän talousapu logo

Företagare, bli inte ensam med dina ekonomiska bekymmer!

Hos oss får du hjälp, stöd och råd konfidentiellt, opartiskt, avgiftsfritt och sakkunnigt. Rådgivarna på Företagarens ekonomihjälp är experter på företagsekonomi och på att förbättra företagens lönsamhet. Tveka inte att ta kontakt så söker vi tillsammans ett sätt att nå bästa slutresultat. Du kommer igång genom att ringa eller lämna en kontaktbegäran via vår blankett. Kom ihåg att ingen tid är fel att ta kontakt!

Telefontjänsten är öppen

Kontakta oss i följande fall:

 • när du är orolig för ditt företags lönsamhet
 • när du inte kan betala ut lön till dig själv
 • när du märker att räkningarna hopar sig
 • när du inte längre kan betala lån och räntor på lånen
 • när du inte vet vad du ska gör när arbetet och försäljningen minskat
 • när du på ett allmänt plan vill diskutera om framtiden för din företagsverksamhet
 • när du känner att du inte längre orkar ensam med dina ekonomiska bekymmer och oroar dig för hur du ska orka.

Vid den första kontakten går du igenom din situation med en expert. I slutet av samtalet får du konkreta instruktioner för vad du ska göra härnäst. Vid behov får du även kontaktuppgifter till experten i din egen region. Experten kan hjälpa dig att gå vidare med dina ärenden och finna en eventuell mentor.

 

Ekonomiska svårigheter i företag och förebyggande av dem

Vet du hur du ska bli på det klara med företagets ekonomiska situation och välja den bästa lösningen? Läs handledningen:

 

Rådgivningstjänsten Företagarens ekonomihjälp

 • Tjänsten Företagarens ekonomihjälp är en nationell tjänstehelhet som erbjuder hjälp och råd för små och medelstora företagare och företag med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Tjänsten består av en nationell telefon- och nätverkstjänst och av dessa stödjande regionala tjänster. Företagarna får kontakt med utbildade och erfarna experter och samtalen med dem är definitivt konfidentiella.

  Företagarens ekonomihjälp samordnas av Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter som styrs av arbets- och näringsministeriet. Tjänsten utvecklas som en del av handlingsmodellen i projektet Early Warning Europe som omfattar EU.

  • hjälpa företagaren att identifiera ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter
  • vägleda företagaren att söka hjälp i tid och på så sätt undvika onödiga konkurser och förlorade arbetsplatser
  • ge råd till företag som råkat i tillfälliga ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter att på nytt komma in på en tillväxtbana
  • ge råd att snabbt och med minsta möjliga extra kostnader lägga ned en företagsverksamhet som visat sig vara olönsam
  • påverkar det allmänna attitydklimatet med hänsyn till konkurser och misslyckanden
  • eftersträva att få igång en nya företagsverksamhet.
 • Euroopan laajuinen Early Warning -toimintamalli rohkaisee yrittäjiä hakemaan apua ajoissa.
  Toimintamalli on lähtöisin Tanskasta, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2007. Palvelun keskeisenä tavoitteena on rohkaista yrittäjiä hakemaan apua ajoissa, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille olisi tarjolla riippumatonta, luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea.

  Toimintamallin käyttöönottoa EU:n jäsenmaissa tukee Early Warning Europe Network -yhteistyöverkosto, jonka toimintaan Suomi liittyi vuonna 2019. Yrittäjän talousavun puhelinpalvelu on toiminut jo vuodesta 2009, ja Early Warning -toiminnan avulla palvelua on saatu kehitettyä ja laajennettua verkkoon ja alueellisiin palveluihin.

  Taustalla on EU:ssa hyväksytty uudistettu maksukyvyttömyysdirektiivi ja direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista. Jälkimmäinen velvoittaa jäsenmaita ottamaan käyttöön yrittäjien maksukyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia.

banneri jossa teksti.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

Uppdaterad: 16.05.2024