Västra Finlands vattentjänststrategi 2050

Beslut för hållbar vattenförvaltning

Kontaktuppgifter

Vattenhushållningsledare Jyrki Lammila

NTM-centralen i Södra Savolax
tfn 0295 022 890
jyrki.lammila@ntm-centralen.fi