Talent Coastline

Boosting Growth in Ostrobothnian Regions

Talent Coastline channel logo

News from the region 

Some of the news are available only in Finnish and Swedish.

Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaa koskevassa kokeilussa mukana olevien ELY-keskusten päivitetty työlupalinjaus astuu voimaan 7.11.2022 Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueilla. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta. Linjauksen päivitystä tehdään laajassa yhteistyössä, jossa mukana ovat ELY-keskusten lisäksi alueen TE-toimistot, työmarkkinajärjestöt sekä edustajat aluehallintoviraston työsuojelusta sekä ulkomaalaispoliisista.

Päivitettyyn työlupalinjaukseen lisättiin neljä ammattinimikettä: rappaaja, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät, yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon harjoittajat sekä yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat. Kaiken kaikkiaan päivitetyssä linjauksessa on listattu 60 ammattinimikettä, joiden osalta työvoiman saatavuus kokeilualueella on arvioitu niin haastavaksi, että ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä. Tämä nopeuttaa työntekijän oleskelulupaprosessia.

7.11.2022 työlupalinjaukseen voit tutustua tästä

Osapäätöksiä tehty runsaasti


Päivityksen yhteydessä alueellisen linjauksen vaikutuksia seurataan mm. työntekijän oleskeluluvan osaratkaisujen määrän kautta. Kokeilualueelle on tehty kokeilun aikana välillä 27.10.2021-31.8.2022 TE-toimistossa yhteensä 1253 myönteistä tai osittain myönteistä osaratkaisua. Osapäätösten määrä 10 kuukauden jaksolla on siten suurempi kuin vuoden 2021 kokonaismäärä (1078). Osaratkaisujen määrän nousu ei kuitenkaan koske vain kokeilualuetta, vaan koko maata. Kansainvälisiä rekrytointeja tehdään enemmän kuin aikaisempina vuosina. Kokeilualueella eniten osaratkaisuja on tehty ammattinimikkeille hitsaaja ja kaasuleikkaajat, puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät.

Kasvihuonetyöntekijöiden tilannetta seurataan


Linjauksen päivitystä valmisteltaessa tiedossa on ollut, että energian hinnannousu voi aiheuttaa lomautuksia kasvihuoneviljelmillä. Kasvihuonetyöntekijät on linjauksessa mukana ammattinimikkeenä, jonka osalta erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tällä hetkellä tehdä. Mikäli kasvihuoneiden osalta joudutaan laajamittaisiin lomautuksiin, alueellinen työlupalinjaus arvioidaan uudelleen ja tarvittaessa kasvihuoneviljelyä koskevat ammattinimikkeet poistetaan listalta.

Saatavuusharkintakokeilun taustaa 


Neljän ELY-keskusalueen yhteinen työlupalinjaus perustuu hallituksen kehysriihen kirjaukseen saatavuusharkinnan lieventämiskokeilun käynnistämisestä. Kokeilun aikana Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla laaditaan erillisten alueellisten ulkomaisen työvoiman käytön linjausten sijaan yksi yhteinen linjaus. Kokeilu alkoi 27.10.2021 ja kestää helmikuun 2023 loppuun.

ely-updated 13.02.2024