Yrittäjän talousapu 0295 024 880

Yrittäjän talousapu logo

Yrittäjä, älä jää taloushuolissasi yksin!

Meiltä saat luottamuksellista, maksutonta ja asiantuntevaa tukea ja neuvontaa. Yrittäjän talousavun neuvojat ovat yrityksen talouden ja sen terveyttämisen asiantuntijoita. Pääset alkuun soittamalla tai jättämällä yhteydenottopyynnön lomakkeen kautta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään yhdessä keino päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen!

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu on avoinna

Ole yhteydessä Yrittäjän talousapuun, kun

 • olet huolissasi yrityksesi kannattavuudesta
 • tarvitset neuvontaa elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin liittyen
 • et pysty maksamaan itsellesi palkkaa
 • huomaat laskujen kasautuvan
 • et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
 • et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti ovat vähentyneet
 • haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
 • tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin ja oma jaksamisesi huolettaa.

Palvelu on maksuton ja puhelun hinta määräytyy paikallisverkkomaksun tai liittymäsopimuksen mukaan. Ensimmäisen yhteydenoton aikana käyt läpi tilanteesi asiantuntijan kanssa. Puhelun lopuksi saat konkreettiset ohjeet, mitä tehdä seuraavaksi. Saat tarvittaessa myös yhteystiedot oman alueesi asiantuntijalle, joka voi auttaa sinua asioiden eteenpäin viemisessä ja mahdollisen mentorin löytämisessä. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelusta saat tarvittaessa myös arvion, onko yritykselläsi mahdollisuus yrityssaneeraukseen tai velkajärjestelyyn.

Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy -opas

Tiedätkö, miten tunnistat yrityksesi taloudellisen tilanteen ja valitset parhaan ratkaisun? Tutustu oppaaseen:

Opas sopii sinulle, jos

 • haluat yrityksesi menestyvän paremmin
 • haluat parantaa yrityksesi taloutta ja kannattavuutta
 • tarvitset ohjeita yritystoiminnan lopettamiseen.

Opas toimii myös työkaluna yritys- ja velkaneuvojille sekä yrittäjiä erilaisia elämäntilanteissa auttaville toimijoille.

Tietoa yrittäjän taloudesta -sivulta löydät lisää tietoa ja materiaaleja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja opiskeluun.

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu

 • Yrittäjän talousapu on valtakunnallinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa apua ja neuvontaa pk-yrittäjille ja yrityksille talous- ja maksuvaikeuksiin ja niiden ehkäisyyn liittyen. Palvelu koostuu valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, verkkosivuista ja neuvontapalvelua tukevista alueellisista palveluista. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut ja kokeneet asiantuntijat, ja heidän kanssaan käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

  Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia.

   

  Yrittäjän talousapu -palvelua toteuttamassa ja tukemassa

  • Työ- ja elinkeinoministeriö
  • Oikeusministeriö
  • ELY-keskus / TE-asiakaspalvelukeskus
  • Suomen Yrittäjät
  • Suomen yrityskummit
  • Seudulliset kehittämisyhtiöt ja SEKES ry
  • Verohallinto
  • Finnvera
  • Taloushallintoliitto
  • Konkurssiasiamiehen toimisto
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • MIELI ry
  • Kirkon diakoniatyö
  • Työterveyslaitos
  • Takuusäätiö
  • auttaa yrittäjää tunnistamaan talous- ja maksuvaikeudet
  • ohjaa yrittäjä hakemaan apua ajoissa ja välttää turhat konkurssit ja työpaikkojen menetykset
  • neuvoo tilapäisiin talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä takaisin kannattavaksi
  • neuvoo lopettamaan kannattamattomaksi todettu yritystoiminta nopeasti ja mahdollisimman pienin lisäkustannuksin
  • vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin liittyen konkursseihin ja epäonnistumisiin
  • pyrkii mahdollistamaan uuden yritystoiminnan aloittamisen.
 • Euroopan laajuinen Early Warning -toimintamalli rohkaisee yrittäjiä hakemaan apua ajoissa.
  Toimintamalli on lähtöisin Tanskasta, jossa se on ollut käytössä vuodesta 2007. Palvelun keskeisenä tavoitteena on rohkaista yrittäjiä hakemaan apua ajoissa, parantaa yrittäjien jaksamista ja uuden alun mahdollisuuksia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmapiiriin epäonnistumisia koskien. Tarkoituksena on varmistaa, että talous- ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille olisi tarjolla riippumatonta, luottamuksellista ja maksutonta apua ja tukea.

  Toimintamallin käyttöönottoa EU:n jäsenmaissa tukee Early Warning Europe Network -yhteistyöverkosto, jonka toimintaan Suomi liittyi vuonna 2019. Yrittäjän talousavun puhelinpalvelu on toiminut jo vuodesta 2009, ja Early Warning -toiminnan avulla palvelua on saatu kehitettyä ja laajennettua verkkoon ja alueellisiin palveluihin.

  Taustalla on EU:ssa hyväksytty uudistettu maksukyvyttömyysdirektiivi ja direktiivi ennaltaehkäisevistä uudelleenjärjestelyistä ja veloista. Jälkimmäinen velvoittaa jäsenmaita ottamaan käyttöön yrittäjien maksukyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviä toimia.

banneri jossa teksti.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Työ ja elinkeinoministeriö - Yrittäjät - Early Warning Europe

Päivitetty: 27.06.2024