Vesiosaamisen kehittämishanke

Koulutusta vesialan ammattilaisille

Kivikkoinen uoma, jossa virtaa vettä.

Vesistökunnostukset

Koulutus toteutetaan aikavälillä 6/2021-12/2021. Koulutukseen ilmoittautuminen on auki 4.6. asti osoitteessa:  

https://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostuskoulutus 

Koulutuksen järjestäjänä toimii Akordi Oy. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta Akordin sivuilta: https://akordi.fi/vesistokunnostuskoulutus/

 

Pyhäkosken voimalaitos Muhoksella.

Vesioikeudellinen sääntely

Koulutus alkaa näillä näkymin vuoden 2021 lopussa.

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua koulutukseen, koulutuksen valmisteluun tai esitä toiveitasi koulutuksesta seuraavalla lomakkeella

 

Suuri siltarumpu, jossa on vettä.

Vesihuolto

Koulutus toteutetaan vuonna 2022.

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua koulutukseen, koulutuksen valmisteluun tai esitä toiveitasi koulutuksesta seuraavalla lomakkeella

Pato, josta virtaa vettä.

Hydrologia ja hydrauliikka

Toteutusajankohta 12/2020-5/2021
Lue lisää koulutuksesta (oulu.fi)

 

​​​​​​​Vesiosaamisen kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan ​​​​​​​asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista tilaamalla ja toteuttamalla koulutusta. Lisäksi tarkoituksena on houkutella alalle uusia osaajia.

Vesiosaamista tarkastellaan erityisesti maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien vesitehtävien näkökulmasta. Tilattavan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto-, vesienhoito- ja vesistökunnostustehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus on avoin myös muille.

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

1. Hydrologia ja hydrauliikka
2. Vesistökunnostukset
3. Vesioikeudellinen sääntely
4. Vesihuolto

Koulutus hankitaan moduuleittain ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Ensimmäisen moduulin (hydrologia ja hydrauliikka) toteuttaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus. Moduulit toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että osallistujat pystyvät räätälöimään sisällöstä henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa pohjalta toimivan kokonaisuuden.

Koulutuksen sisällöt perustuvat osaamistarvekartoituksiin, joita on tarkennettu ja tarkennetaan hankkeessa tehdyillä haastatteluilla ja kyselyillä. Koulutukset perustuvat oppijalähtöisyyteen ja käytännönläheisyyteen: sisällöt ja harjoitukset pohjautuvat osallistujien esiin nostamiin aitoihin työssä kohtaamiinsa tapauksiin ja ongelmiin, joita ratkotaan yhdessä kouluttajien ja muiden osallistujien kanssa.

Tietoja koulutusten sisällöistä, hakuajoista ja ajankohdista julkaistaan tällä sivustolla hankintojen edetessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Annina Takala
​​​​​​​etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 038 010

Hankkeen työryhmä:
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Yrjänä (puheenjohtaja), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tutkija, Vesistökunnostusverkoston projektipäällikkö Pinja Kasvio, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus
Kehittämispäällikkö Johanna Korhonen, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus
Patoturvallisuuden asiantuntija Eija Isomäki, Kainuun ELY-keskus
Erikoissuunnittelija Anita Isotalus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yksikön päällikkö Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Milla Torkkel, Hämeen ELY-keskus
Hankkeen ohjausryhmä:
​​​​​​​Johtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus
Erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö
Yksikön päällikkö Timo Regina, Kainuun ELY-keskus
Yksikön päällikkö Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Olli-Matti Verta, Maa- ja metsätalousministeriö


​​​​​​​Yhteistyössä

Logo SYKE.

          

​​​​​​​Logo Ympäristöministeriö.​​​​​​​​​​​​​​

        

Logo Maa- ja metsätalousministeriö.