Vesiosaamisen kehittämishanke

Koulutusta vesialan ammattilaisille

Kivikkoinen uoma, jossa virtaa vettä.

Syventävä vesistökunnostuskoulutus

Koulutus käynnistyi 6.6.2023 ja kestää lokakuuhun 2024. Koulutuksen järjestäjänä toimi Afry Finland Oy.

Pyhäkosken voimalaitos Muhoksella.

Vesioikeudellinen sääntely

Koulutus järjestettiin 28.3.–18.8.2022 ja järjestäjänä toimi Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus.

Koulutuksen materiaalit löytyvät eOppivasta (Huom, vaatii Virtu-kirjautumisen).

 

Kivikkoinen uoma, jossa virtaa vettä.

Vesistökunnostukset

Koulutus järjestettiin 6/2021–1/2022. Koulutuksen järjestäjänä toimi Akordi Oy. Koulutuksen luennot ovat katsottavissa Akordin sivuilla.

Vesistökunnostuskoulutus asiantuntijoille (akordi.fi)

Laajempi materiaalipankki löytyy eOppivasta (Huom, vaatii Virtu-kirjautumisen).

 

Pato, josta virtaa vettä.

Hydrologia ja hydrauliikka

Toteutusajankohta 12/2020-5/2021
Koulutuksen materiaalit löytyvät eOppivasta (Huom. vaatii Virtu-kirjautumisen).

Vesiosaamisen kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista tilaamalla ja toteuttamalla koulutusta. Lisäksi tarkoituksena on houkutella alalle uusia osaajia.

Vesiosaamista tarkastellaan erityisesti maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien vesitehtävien näkökulmasta. Tilattavan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto-, vesienhoito- ja vesistökunnostustehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus on avoin myös muille.

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

1. Hydrologia ja hydrauliikka
2. Vesistökunnostukset
3. Vesioikeudellinen sääntely
4. Vesihuolto

Lisäksi ohjausryhmä on sopinut seuraavista jatkomoduuleista

5. Syventävä vesistökunnostuskoulutus
6. Säännöstely, tulvariskien hallinta ja operatiivinen tulvantorjunta
7. Vesienhallinta
8. Varautuminen

Koulutus hankitaan moduuleittain ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Ensimmäisen moduulin (hydrologia ja hydrauliikka) toteuttaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus, toisen moduulin toteuttajana toimi Akordi Oy ja kolmannen toteutti Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus. Moduulit toteutetaan lähtökohtaisesti niin, että osallistujat pystyvät räätälöimään sisällöstä henkilökohtaisten osaamistavoitteidensa pohjalta toimivan kokonaisuuden.

Koulutuksen sisällöt perustuvat osaamistarvekartoituksiin, joita on tarkennettu ja tarkennetaan hankkeessa tehdyillä haastatteluilla ja kyselyillä. Koulutukset perustuvat oppijalähtöisyyteen ja käytännönläheisyyteen: sisällöt ja harjoitukset pohjautuvat osallistujien esiin nostamiin aitoihin työssä kohtaamiinsa tapauksiin ja ongelmiin, joita ratkotaan yhdessä kouluttajien ja muiden osallistujien kanssa.

Moduulien sisällön suunnittelua koordinoi hankkeen työryhmä. Lisäksi kussakin moduulissa toimii oma suunnitteluryhmä.

Tietoja koulutusten sisällöistä, hakuajoista ja ajankohdista julkaistaan tällä sivustolla hankintojen edetessä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Milla Torkkel
[email protected]
p. 0295 025 215

Annina Takala (31.12.2023 asti)
[email protected]
p. 0295 038 010

Hankkeen työryhmä:
Yksikön päällikkö Tero Väisänen (työryhmän puheenjohtaja), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kehittämispäällikkö Milla Mäenpää-Engelbredt, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus
Patoturvallisuuden asiantuntija Eija Isomäki, Kainuun ELY-keskus
Hankkeen ohjausryhmä:
Johtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Vesikeskus, Suomen ympäristökeskus
Erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö
Yksikön päällikkö Timo Regina, Kainuun ELY-keskus
Vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta, Maa- ja metsätalousministeriö


Yhteistyössä

Logo SYKE.

          

Logo Ympäristöministeriö.

        

Logo Maa- ja metsätalousministeriö.

 

Päivitetty: 05.03.2024