Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön

Turvetuotantoalueet uuteen maankäyttöön

Tällä sivustolla kuvataan turvetuotantoalueiden jatkokäytön vaihtoehtoja eli jälkikäyttöä, jolla tarkoitetaan uuteen maankäyttömuotoon siirtymistä. 

Turvetuotannon päätyttyä alueella on useita vaihtoehtoisia uusia maankäyttömuotoja. Valinnan tueksi on koottu tietoa eri vaihtoehtojen edellytyksistä, mahdollisuuksista, kustannuksista ja vaikutuksista.

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti turvetuottajille ja muille maanomistajille, joilla on edessä uuden maankäyttömuodon valitseminen turvetuotannon päätyttyä.

Turvetuotannosta poistuvat alueet ovat yleensä laajoja, tasaisia, avoimia ja turvepintaisia kenttiä, joilla ojitus ja kulkuyhteydet ovat kunnossa. Uuden maankäyttömuodon valintaan vaikuttavat muun muassa veden määrä, jäännösturpeen paksuus ja pohjamaan laatu. Turpeen ja pohjamaan ominaisuudet määrittelevät alueen ravinteisuuden. Osalla alueista uusi maankäyttömuoto edellyttää maanmuokkausta, maanparannusta ja ojitusta.

Sivustolla on kuvattu eri vaihtoehtojen toteuttamista ja niiden edellyttämiä lupia ja ilmoituksia.

Kunkin uuden maankäyttömuodon kuvauksesta löytyy lisätietoja, kuten linkkejä oppaisiin, verkkokursseihin ja videoihin. Sivustolla on kuvattu myös eri maankäyttömuotojen ilmasto-, monimuotoisuus- ja vesistövaikutuksia.

Jatkokäyttömuotojen kuvaukset ja arviot ilmasto-, monimuotoisuus- ja vesistövaikutuksista pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen laatimiin selvityksiin. Tietoa kustannuksista, tuista ja lupa- ja ilmoitusmenettelyistä on koonnut Tapio Oy. Sivuston tausta-aineisto on laadittu osana maa- ja metsätalousministeriön vuosina 2019-2023 rahoittamaa Hiilestä kiinni- hankekokonaisuutta.

Sivustoa ylläpitää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Päivitetty: 21.11.2023