Pirkanmaan lumo

Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030

Miksi maakunnallinen luonnon monimuotoisuusohjelma?


Ympäristöministeriö valmistelee kansallista biodiversiteettistrategiaa ja toimintaohjelmaa, joilla vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta.

Pirkanmaa on saanut ensimmäisenä maakuntana oman ohjelman ja toimenpidesuunnitelman luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Pirkanmaan ELY-keskus laati ohjelman yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.

Maakunnallinen ohjelma on laadittu vuosille 2022–2030.


Pirkanmaan vahvuudet ohjelman toteuttamiseen:

  • Pirkanmaalla on tehty maakunnallinen selvitys uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä.
  • Maakunnassa on ainutlaatuisia luonnonarvoja, joiden säilyttämisessä Pirkanmaalla on erityisen vastuu. 
  • Pirkanmaalla on paljon aktiivisia toimijoita, jotka haluavat edistää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi luontojärjestöjä, maanomistajia, edelläkävijäyrityksiä ja kuntia.
  • Pirkanmaalaiset arvostavat luontoa ja liikkuvat paljon luonnossa.

 

Lampaita kedolla

Perinnemaisemat eli niityt, kedot ja hakamaat ovat vaarassa kadota Suomesta. Lampaat ovat apuna perinnemaisemien hoitamisessa. Kuva: Suvi Järvenpää

Päivitetty: 25.01.2023