Pirkanmaan lumo

Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022-2030

Ajankohtaista

Pirkanmaa saa maakunnallisen biodiversiteettiohjelman ensimmäisenä Suomessa

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistämässä maakunnallisen biodiversiteettiohjelman valmistelun yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa. Kyseessä on ensimmäinen maakunnallinen biodiversiteettiohjelma Suomessa. Tavoitteena on laatia tämän vuoden aikana maakunnallinen ohjelma vuosille 2022–2030.

Luonnon köyhtyminen vakava uhka

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutokseen verrattava uhka, jonka torjuminen vaatii kiireellisiä toimia. Maakunnalliselle ohjelmalle onkin vahva kansainvälinen ja kansallinen pohja. Vuoden 2021 aikana ympäristöministeriö valmistelee uuden kansallisen tason biodiversiteettistrategian ja -toimintaohjelman vuosille 2021–2030.

Taustana kansalliselle biodiversiteettipolitiikalle ovat kansainväliset luonnon monimuotoisuutta turvaavat sopimukset: YK:n biodiversiteettisopimus sekä Euroopan komission uusi, vuoteen 2030 ulottuva EU:n luonnon monimuotoisuusstrategia. Näiden kansainvälisten sopimusten tavoitteena on mm. ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö, ja ne edellyttävät valtioilta sitoutumista kiireellisiin ja vaikuttaviin toimiin luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Ohjelmatyössä pyritään hyödyntämään yhtymäkohdat jo käynnissä olevaan toimintaan maakunnassa, esimerkiksi ympäristöohjelmaan ja ilmastotoimiin. Tavoitteena on osallistaa laajasti maakunnallisia toimijoita, esimerkiksi kuntia, järjestöjä ja yrityksiä, sekä löytää konkreettisia tapoja edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä Pirkanmaalla.

 

Päivitetty: 15.12.2021