Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä. Uusiutuvan energian edistämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja irrottautuminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä.
Uusiutuvan energian käyttö lisää myös energian omavaraisuutta ja työllisyyttä sekä tukee alan teknologian kehittämistä.
” (TEM)

Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi tarjoaa toisen asteen ammattiopintoja Suupohjassa Kauhajoella. Vuonna 2020 Vuoksi tarttui uusiutuvan energian käyttöön liittyviin kehittämistoimiin Uusiutuvat energiat käyttöön Leader-hankkeella. Hankkeen tarkoituksena oli nimensä mukaisesti parantaa uusiutuvan energian käyttöä ja markkinoida sen mahdollisuuksia niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. 

Tarve hankkeelle ja sen poikimalle jatkohankkeelle Kestävä ja energinen tulevaisuus ilmeni energian hinnan nousun myötä sen aiheuttaessa taloudellisia ongelmia niin yrityksille kuin kotitalouksillekin. Vuoksi sopi hanketoteuttajaksi, sillä organisaation sisällä on paljon asiantuntemusta aiheesta.

Hankepäälliköksi valikoitunut Pekka Soini omaa pitkän hanketaustan. Työssään hän on auttanut asiakkaina olevia kotitalouksia ja yrityksiä selvittämään, mikä vähähiilinen energiamuoto voisi olla heille käyttöön sopiva. Prosessiin on kuulunut tarpeen ja palveluntarjoajien kartoitus sekä tuki- ja maksatushakemuksissa avustaminen. 

-    Energiantuottoratkaisuja on useita ja niistä löytyy verkosta paljon tietoa. Kuitenkin jokaisen talouden tarve on yksilöllinen ja etenkin ikäihmiset kaipaavat ratkaisun tekoon apua. Soini kertookin, että on saanut paljon kiitosta hankkeen myötä siitä, että on sillä mahdollistanut pienemmät asumiskustannukset kotitalouksille ja tehnyt yrityksien toiminnasta tuottavampaa.
Kuvassa hankepäällikkö Pekka Soini, Kauhajoen seurakunnan talouspäällikkö Ann-Kristin Kuja-Kyyny ja Kauhajoen elinkeinoasiamies Carita Latikka.

Parhaillaan käynnissä olevan Kestävä ja energinen tulevaisuus -hankkeen kohderyhmään kuuluvat enimmäkseen yritykset. Heille on järjestetty mm. webinaareja ja työpajoja liittyen toiminnan hiilijalanjäljen laskemiseen sekä avustettu ja tiedotettu käytännön toimista hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Uusiutuvat energian käyttöön -hankkeen avustuksella Kauhajoen seurakunta hankki aurinkopaneelit leirikeskus Majaniemen katolle (Business Finlandin avustus). Hankinta vaikutti merkittävästi rakennuksen ylläpitokuluihin. Nyt käynnissä olevan Kestävä ja energinen tulevaisuus -hankkeen aikana seurakunta investoikin vastaaviin paneeleihin ja sijoittaa ne seurakuntakeskuksen katolle.

Uusiutuvat energiat käyttöön
Leader tuki 58 455,55 €
Kunnan suora rahoitus: 3 653,47 € 
Muu julkinen tuki: 7 306,94 €
Yksityinen rahoitus: 3 653,47 € 

Kestävä ja energinen tulevaisuus 
Leader tuki 80 000,00 €
Muu julkinen tuki 20 000,00 € 

Päivitetty: 22.08.2022