Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

Päätöksiä kestävän vesihuollon puolesta

Yhdessä laaditulla strategialla varmistetaan alueen vesihuollon hyvä tila myös tulevaisuudessa

Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus, jonne ELY-keskusten vesihuoltotehtävät on vuoden 2022 alusta keskitetty.

Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Strategia ja ensimmäinen vuoteen 2030 ulottuva toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Strategiatyössä on huomioitu valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategiaa toteutetaan 7-10 vuoden ajanjaksoille laadittavilla toimenpideohjelmilla.

Tarinakartta

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -tarinakartta (arcgis.com)