Företagstjänster Österbotten, Mellersta Österbotten

InfologoFinansiering för SMF Företag - fråga experten:
tfn. 0295 024 600
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15
pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

 

​​

Logo av ntm-centralen

Effektivt stöd för att utveckla ditt företag och din affärsverksamhet


Utvecklingstjänster för företag

Via NTM-centralen kan du få tillgång till tjänster för att utveckla ditt företag såsom konsultation och utbildning. Du kan få hjälp av en erfaren expert på företagsledning eller utveckla ditt affärskunnande med högklassiga utbildare till ett skäligt pris. Företagsutvecklingstjänsterna består av analys-, konsultations- och utbildningstjänster.

Bekanta dig också med Västra Finland strategi för företagsfinansiering här.

Understöd för utvecklande av företag

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet.

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt är företagens internationalisering.

Finansiering av landsbygdsföretag​​​​​​​

Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft.

Vid inriktningen av stödet ligger fokus på tillväxt- och utvecklingsorienterade företag och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter.

Ur landsbygdsfonden kan finansiering beviljas:

 • små företag på landsbygden som sysselsätter mindre än 50 personer för investeringar (investeringsstöd)
 • små och medelstora företag, oberoende av läge, som sysselsätter mindre än 250 personer och som förädlar jordbruksprodukter (Annex I) för investeringar som förbättrar företagets effektivitet och produkternas kvalitet
 • jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) som inleder eller redan bedriver annan företagsverksamhet än jordbruk (investeringsstöd)
 • för inledning av ny företagsverksamhet eller modernisering av företagsverksamheten vid etablerade små företag på landsbygden (nyetableringsstöd)

Landsbygdsfondens företagsfinansiering ska i huvudsak riktas till företag på landsbygdsområden. Centralorterna Vasa och Karleby omfattas inte av landsbygdsprogrammets företagsfinansiering.

Kontaktuppgifter

 • En man flinar

  Henrik Broman | Österbotten
  tfn 0295 028 545

  En man flinar

  Henrik Granqvist | Österbotten
  tfn 0295 028 551

  En kvinna flinar

  Irma Liedes | Mellersta Österbotten
  tfn 0295 024 530

   

  E-post: 

  •  fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
 • Mies hymyilee

  Matias Smeds | Österbotten
  tfn. 0295 028 620 

  Mies hymyilee

  Peter Björkmark | Österbotten
  tfn. 0295 028 541

  Mies hymyilee

  Heikki Rautio | Mellersta Österbotten
  tfn. 0295 028 612

   

  E-post: 

  •  fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Facebook-logoTwitter logoInstagram-logoLinkeIn-Logo

Uppdaterad: 19.12.2022