Företagstjänster Österbotten, Mellersta Österbotten

InfologoFinansiering för SMF Företag - fråga experten:
tfn. 0295 024 600
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15
pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

Team Finland Österbotten & Mellersta Österbotten samarbetar intensivt i hela regionen

Team Finland-nätverket i Österbotten och Mellersta Österbotten har ett nära samarbete med olika intressentgrupper. Nätverket sammanträder regelbundet och får på så vis hela tiden aktuell information om nya stödformer och finansieringsformer.

Ta vid behov gärna kontakt med samarbetspartnern på ditt område.

Uppdaterad: 19.12.2022