Företagstjänster Österbotten, Mellersta Österbotten

InfologoFinansiering för SMF Företag - fråga experten:
tfn. 0295 024 600
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15
pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi

 

Logo Finnvera


Skapar finansieringsmöjligheter​​​​​​​

​​​​Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Vårt strategiska mål att fokusera majoriteten av vår finansiering på växande och internationaliserande företag, investeringar, ägarbyten och export.

Tjänster:

 • Lån
 • Borgen
 • Exportgarantier
 • Exportkrediter och ränteutjämning

Kontaktuppgifter

 • Nainen hymyilee

  Päivi Kinnunen | Österbotten, Mellersta Österbotten

  tfn. 029 460 2631
  paivi.kinnunen(at)finnvera.fi

  ​​​​​​

På andra webbplatser

Facebook logoTwitterLinkedIn logoYoutube logo

Uppdaterad: 19.12.2022