KIPSI-projektet

Gipsspridning på åkrar i hela Finlands kustområde

Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde – KIPSI-projektet

Vi skyddar den finländska maten tillsammans – på land och till havs!

Genom gipsbehandling kan man avsevärt minska erosionen på ytjord samt avsköljning av fosfor och kol från åkrarna. Gipset och spridningen är kostnadsfritt och skattefritt, och beställningen har ingen inverkan på lantbruksstödet.

Till skillnad från förhandsuppgifterna startar gipsansökan i april, då åkerskiftesmaterialet som uppdaterats med aktuella tillsynsuppgifter finns tillgängliga. Jordbrukare med åkerskiften som bedömts lämpa sig för gips informeras om att ansökan öppnas. Vi informerar om gipsansökan på denna sida samt med nyhetsbrev som sänds per post och e-post.

Så här fungerar det

  • Ansökning av gibsbehandlingen stängs den 8 juli 2022 - Sök gibsbehandlingen nu!
  • Gipset samt spridningen är gratis och påverkar inte jordbruksstödet.
  • Fyll i eller skriv ut gipsansökan på adressen kipsinlevitys.fi - där är det också möjligt att ansöka om rådgivning om gipsbehandling.
  • Vi kommer överens med dig om en lämplig tid för spridningen med dig, för tiden efter skörd. Sprindningen kan också göras på våren.
  • Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt.
  • Den lantbruksentreprenör som projektet upphandlat sköter spridningen av gipset. Gipset sprids med hjälp av precisionsspridare utrustade med spridningsskivor.
  • Gipsbehandlingen är gratis och skattefri för dig. Projektet betalar gipset, frakten och spridningen.
  • Av tvingande skäl (t.ex. om åkern är för våt) kan gipsspridningen skjutas fram till följande år.

Du kan också själv kontrollera om dina åkrar lämpar sig för gipsspridning:

Läs mer

Projektet administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland, vars samarbetspartner är MTK-Egentliga Finland, Finlands miljöcentral SYKE, Helsingfors universitet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet Luke, Aura å-stiftelsen, Paimionjoki-yhdistys, lantbruksrådgivningen, SAVE- och SAVE II-projekten samt lokala producentföreningar.

För rådgivning och information till odlare svarar ProAgria.

 

Aktuellt

Kipsikäsittelyn hakua on päätetty jatkaa 31.8.2022 saakka Saaristomeren valuma-alueella

Kipsikäsittelyä voi hakea elokuun loppuun saakka Saaristomeren valuma-alueella Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla!  Jos haluat kipsiä pelloillesi vielä tulevan syksyn aikana, toimi...

Kipsikäsittelyn haku on päättynyt! Kiitos kaikille kipsiä hakeneille!

Kipsikäsittelyn haku on päättynyt! Lämmin kiitos kaikille kipsitalkoisiin mukaan lähteneille!  Myönteisen kipsipäätöksen saaneet viljelijät voivat seuraavaksi sopia urakoitsijan kanssa kipsin...

Kipsihakua jäljellä vielä tämä viikko - viljelijä, toimi nyt!

Maksuntonta peltojen kipsikäsittelyä voi hakea Saaristomeren valuma-alueella 31.7. saakka osoitteessa www.kipsinlevitys.fi (Aluehallinnon asiointipalvelu). Peltojen kipsikäsittely parantaa...

Gipsansökning fortsätter i skärgårdshavets avrinningsområde och i Västra Nyland

Gipsansökning fortsätter i skärgårdshavets avrinningsområde och i Västra Nyland Söktjänsten har ett kort underhållsuppehåll den 9 juli. på morgonen då ansökan inte kan lämnas in.   Stöd för...

Det är ännu möjligt att ansöka stöd om gipsbehandling för dina åkrar

Ansökningstiden slutar den 8 juli 2022