Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Verkostoitumisella volyymia nuorten äänille

Liiverin yhteistyö Skaraborgin kanssa käynnistyi jo 2015, mutta tiivistyi yhteisen hankkeen myötä vuosina 2019–2021. Hankkeen avulla tiivistetään yhteistyötä alueiden toimijoiden kesken. Hanke edistää uuden oppimista ja kansainvälisten kokemusten vaihtoa. Tällä hetkellä yhteistyö Skaraborgiin jatkuu alueiden nuorten ja nuorisotyöntekijöiden verkostoitumisella.

Leader Liiveri ja ruotsalainen Leader Östra Skaraborg tahtovat tuoda nuorten ääntä kuuluviin alueillaan. Tänä keväänä Skaraborg-hankkeessa toteutetaan muun muassa alueiden nuorisotyöntekijöiden kutsuwebinaareja, joiden tarkoituksena on edistää kansainvälistä verkostoitumista, vaihtaa kokemuksia ja suunnitella tulevaa.

– Ensimmäinen tapaamisemme huhtikuun lopussa onnistui odotuksia paremmin ja seuraavat kaksi tapaamista on jo sovittu. Ideana on vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä esimerkiksi siitä, miten tavoittaa nuoret ja miten nuoret pääsevät vaikuttamaan asioihin omalla paikkakunnallaan. Tapaamiset tuovat uusia näkökulmia kaikille mukana oleville, Liiverin osallisuussuunnittelija Noora Riippi.

Huhtikuussa 2021 alkaneessa Osallistuvat nuoret -hankkeessa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä Skaraborgin kanssa. Nuoret ovat sekä Liiverin että Skaraborgin prioriteettilistan kärjessä myös tulevalla kaudella. Molempien ryhmien tavoitteena on vahvistaa nuorten ääntä ja vaikuttamismahdollisuuksia omilla alueillaan sekä tarjota kansainvälistymismahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta.

Tilanteen salliessa molempien Leader-ryhmien tarkoituksena on toteuttaa myös lisää opintomatkoja ja tavata kasvokkain.

– Yhteistyö naapurimaahan on kiinnostavaa ja siinä on monia etuja. Ruotsiin on mahdollista matkustaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, maata pitkin, tietenkin. Silti pääsee kokonaan uuteen ympäristöön kokemaan ja oppimaan uutta sekä voi testata, kuinka ruotsin puhuminen sujuu, Riippi summaa.

Pohjoismainen yhteistyö kiinnostaa Liiverin alueella ja Skaraborgiin luodut kontaktit ovat arvokkaita.

– Haluamme ylläpitää yhteyttä Skaraborgiin jatkossakin. Jos on ajatuksia tai toiveita mahdollisesta yhteistyöstä Ruotsiin, voi Liiveriin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki.

Leader Liiverin ja ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin yhteistyö edistää alueilla uuden oppimista ja kansainvälisten kokemusten vaihtoa Leader-ryhmien sekä pienyrittäjien, yrittäjäksi aikovien ja yhdistysten välillä. Yhteisen hankkeen myötä Liiverin ja Skaraborgin yhteistyöstä on tullut säännöllistä, vaikka tämänhetkinen pandemiatilanne onkin tuonut omat haasteensa. Yhteiset suunnitelmat odottavat toteuttamistaan ja siihen saakka verkkotapaamisia järjestetään säännöllisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki, sinikka.koivumaki@liiveri.net tai puh. 040 513 1824.