Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Seinäjoki osana tulevaisuuden ilmaliikennettä

Airport Hub -hankkeen asiantuntija Elisabet Kivimäki on luomassa tärkeitä kontakteja Seinäjoen lentoaseman tulevaisuutta varten. ”Miehittämättömien rahtikuljetusten kehittäjä Dronamics toivoo Seinäjoen lentoasemasta droonitukikenttää”, Kivimäki sanoo.

Maaseutulentokentät hiipumassa? Ei ainakaan Seinäjoella, sillä Pojanluomalla sijaitsevalle Seinäjoen lentoasemalle on syntymässä innovatiivista uudenlaista digi-ilmailutoimintaa lähivuosien aikana.

– Seinäjoen lentoasemalla on edellytyksiä kasvaa rahtilogistiikan keskukseksi, sanoo Airport Hub -hankkeen asiantuntija Elisabet Kivimäki.

Maakuntakeskus Seinäjoki sijaitsee raideliikenteen tärkeässä risteyskohdassa ja sijoittuu keskeisesti myös Etelä- ja Pohjois-Suomen välisiin tiekuljetuksiin nähden. Tällä hetkellä Seinäjoen lentoasemalla operoi kaksi lentoyhtiötä sekä aktiivinen ilmailukerho. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää lentoasemainfrastruktuuria ambulanssi- ja elinsiirtolentoihin.

Seinäjoen lentoaseman säilyttäminen ja kehittäminen nähdään tärkeiksi niin alueen kuntien, yritysten kuin muiden toimijoidenkin kannalta. Yhteensä 180 yritystä allekirjoitti keväällä 2021 Seinäjoen lentokentän tulevaisuuden turvaamisen puolesta vetoomuksen, jossa pyydettiin lentoasemalle valtion toimintatukea.

– Airport Hub -yhteistyöhankkeessa pyrimme löytämään maaseutulentokentille uusia ja innovatiivisia toimintatapoja, sekä lisäämään esimerkiksi paikallisten yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksia, joissa hyödyntää läheistä lentoasemaa.

Maaseutulentokenttien kehittämiselle on jatkuva tarve, sillä matkustaja- ja rahtiliikenteen ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan Kiinasta Eurooppaan vuoteen 2037 mennessä. Tämän lisäksi ilmastonmuutos pakottaa kehittämään ilmailuun ekologisempia tapoja matkustaa ja siirtyä paikasta toiseen.

Droonikuljetuksia Seinäjoelta Eurooppaan ja takaisin

Maailman johtava miehittämättömien rahtikuljetusten kehittäjä Dronamics otti yhteyttä kaksi vuotta sitten ja ilmaisi kiinnostuksensa Seinäjoen lentoasemasta lentotukikohtana.

– Seinäjoella on sopimus tukiaseman rakentamisesta ja se rakennetaan noin 3kk ennen lentotoiminnan alkamista. Tällöin Seinäjoen lentoasemasta tulisi maamme ensimmäinen droonitukikenttä ja Suomen verkkokaupan logistinen keskus. Tämä puolestaan avaisi valtavasti uusia mahdollisuuksia niin alueen yrityksille kuin oppilaitoksillekin, unohtamatta maan sisäisiä ja kansainvälisistä verkostoja ja yhteistyökuvioita. Voimme olla edelläkävijöitä koko logistiikkaketjussa.

Dronamicsin tavoitteena on luoda Eurooppaan toimiva rahtidrooniverkosto. Dronamics vastaisi monenlaiseen tarpeeseen: droonit voisivat kuljettaa esimerkiksi verkkokauppatilaukset, varaosat, lääkekuljetukset ja jopa laboratorionäytteet vaivattomasti toiselle puolelle Eurooppaa jo saman päivän aikana. Maiden välillä kulkevat droonit voisivat kuljettaa maksimissaan 350 kiloa painavia kuljetuksia.

– Visiomme on, että Dronamics-lentojen alettua first mail- ja last mail- kuljetukset integroitaisiin tämänhetkisiin olemassa oleviin kuljetusmuotoihin. Isommat kuljetukset siirtyisivät maiden välillä drooneilla, josta pienemmät kuljetukset voitaisiin toimittaa esimerkiksi pakettiautoilla aina kotiovelle saakka.

Droonien tarjoamat mahdollisuudet ovat kiinnostaneet niin alueen yrityksiä kuin oppilaitoksiakin. Alueen yrityksille on järjestetty tilaisuuksia, joissa Dronamics on ollut kertomassa tavoitteistaan ja droonitukikohdan tuomista mahdollisuuksista.

– Ensimmäiseen tilaisuuteen osallistui noin 70 alueen toimijaa tai yritystä ja keskustelu oli valtavan aktiivista.

Logistiikkakoulutuksen kehittämisestä on keskustelu alueen oppilaitosten, kuten SeAMKin ja Sedun, kanssa. Oppimiskokonaisuudet avaavat myös koulutusvientimahdollisuuksia ulkomaille, esimerkiksi Kiinaan.

– On tärkeää, että koulutusohjelmat pystyvät varautumaan ja tarjoamaan koulutusta tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuudessa logistiikkapuolen opiskelijoille voitaisiin tarjota erityyppisiä drone-koulutuksia, kuten huolto- ja lento-opintoja, Kivimäki sanoo.

Seinäjoen lentoasema kiinnostaa kansainvälisiä kumppaneita

Syyskuussa 2021 Seinäjoella vierailee yhteistyökumppaneita Viron Tartosta. Tartossa hankkeen yhteistyökumppani on paikallinen Leader-ryhmä, joka kehittää myös alueensa maaseutulentokenttää. Vierailun aikana tutustutaan muun muassa Dronamicsin toimintaa sekä Sedun logistiikkapuolen koulutukseen lentokentällä. Kansainvälisen tapaamisen tärkein tavoite on luoda kontakteja tulevaisuutta varten.

– Droonikehityksen rinnalla on synnyttää tarvetta bisnesyhteyksille, jotta Dronamics-lentojen käynnistyessä kontaktit olisivat jo luotuina.

Tartolaiset yhteistyökumppanit Seinäjoen lentoasemalla 16.9.2021. järjestettävässä tapaamisessa.

Koronan vuoksi Dronamicsin lennot viivästyivät. Kuitenkin jo kahden vuoden aikana on odotettavissa, että lennot pääsevät käynnistymään.

Into Seinäjoki on mukana eurooppalaisessa yhteistyöhankkeessa, jossa suunnitellaan tiekarttaa maaseutulentokenttien ekologiseen tulevaisuuteen ja maaseutulentokenttien aktivoimiseen. Yhteistyökumppaneina Airport Hub -hankkeessa on Seinäjoen lentoaseman lisäksi maaseutulentokenttiä Virosta, Sloveniasta, Italiasta ja Kreikasta.