Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hankejatkumo merkitsee pitkäjänteistä ja alueellisesti kattavaa kehittämistä. Kunnat ja laajemmin ajateltuna koko maakunta ovat kyliensä yhteenliittymiä. Kylä- ja kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä vähennetään eroja harvaan asutun maaseudun ja keskustaajamien välillä ja parannetaan maaseutuasumisen mahdollisuuksia.

Maaseudun kehittämisessä on merkittävässä asemassa koko kolmas sektori: kyläyhdistysten lisäksi toimenpiteet ja verkosto ulotetaan kaikkeen yhdistyskenttään. Hanke tuo näkyväksi myös neljännen sektorin, kylien asukkaat, joita aktivoidaan osallistumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Yhteisön hyvinvointi rakentuu hyvinvoivista yksilöistä.

Etelä-Pohjanmaa on Suomen maaseutumaisin maakunta, joka elää vahvasti kylissä. Viime vuosikymmenten yhteiskunnallinen kehitys – elinkeinorakenteen muutos, kaupungistuminen ja keskittäminen – on kuitenkin kasvattanut meilläkin tarvetta kylien kehittämiseen niin, että ne voivat vastata rakennemuutoksesta aiheutuviin haasteisiin, sopeuttaa joustavasti toimintaansa ja keksiä uusia toimintamalleja muuttuneisiin olosuhteisiin. Ketterät kylät kehittyvät!

Elinvoimainen maaseutu huomioi kylien erilaiset vahvuudet ja toimintaympäristöt. Osaava ja osallistava kylä käyttää hyödyksi kaikkien yksilöidensä taidot ja rakentaa kumppanuuksia yli kylärajojen. Hankkeella lisätään maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi edistetään kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

Jokaisella Leader-ryhmällä on omat erityisteemansa, mutta lisäksi toteutetaan kaikkia hankkeen teemoja ja tehdään yhteistyötä. Teemoittainen toimintamalli tuo työhön syvyyttä ja monipuolisuutta, ja hyvät käytännöt kirjataan tuotekorteiksi kaikkien ulottuville.

Yhteistä kehittämistä on tehty esimerkiksi kyläturvallisuuden, kumppanuuspöytien ja yhteisten kampanjoiden merkeissä. Kevään 2019 Järjestömarkkinat-kierrokselle osallistui yli 300 yhteisöä ja mittava ponnistus oli myös valtakunnallisen Lokaali-tapahtuman järjestäminen saman vuoden elokuussa. Keväällä 2021 saatiin virtuaalisten kumppanuuspöytien äärelle lähes 500 osallistujaa keskustelemaan kuntien ja kuntayhtymien järjestöystävällisyydestä!

Kylille-hankkeen toimenpiteitä on tehty yli 200 kylällä. Toimenpiteillä on laajat kerrannaisvaikutukset. Esimerkiksi digikahviloiden avulla seniorit saavat rohkeutta ja ,varmuutta käyttää digilaitteita. Tämän seurauksena heidän elinpiirinsä laajenee, omatoiminen asioiden hoito lisääntyy ja kotona asumisen edellytykset vahvistuvat. Lähiruuan ja lähiluonnon mahdollisuuksien edistämisellä puolestaan on niin terveydellisiä kuin taloudellisiakin vaikutuksia.

Etelä-Pohjanmaalla on hyvät edellytykset toteuttaa aktiivista ja tuloksellista kylätoimintaa ja olemme edellä muita maakuntia monessa asiassa. Kylille-hanke on kylien kumppani kaikilla toiminnan tasoilla. Aina oppii uutta, kun lähtee kylille!

 

Lisätietoa Kylille III -hankkeesta

Kylille II parhaat palat (YouTube-video)

Kylille I highlights (YouTube-video)

 

Kyläkehittäjät:

Tuija Takamäki Leader Suupohja

tuija.takamaki (at) leadersuupohja.fi

p. 040 7055 801 Puistotie 51,

61800 Kauhajoki 

 

Irma Kortesuo Leader Liiveri

irma.kortesuo (at) liiveri.net

p. 050 551 0797 Könnintie 27,

60800 Ilmajoki 

 

Päivi Kultalahti Leader Aisapari

paivi.kultalahti (at) aisapari.net

p. 0400 239 359

Loppusuora 9, 62200 Kauhava 

 

Jaana Sippola Leader Kuudestaan

jaana.sippola (at) kuudestaan.net

p. 040 571 0184

Taitotie 1, 63300 Alavus 

 

Päivitetty: 15.02.2022