Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Kielisen vesiosuukunta halusi varmistaa vedenjakelun kylän alueelle, ja aloitti neuvottelut Kauhavan Vesi Oy:n kanssa veden ostamisesta.

Kielisen vesiosuuskunnan oma pumppaamo ja vesijohtoverkosto rakennettiin vuonna 1968-69. Tuolloin rakennetusta porakaivosta on saatu vesi kylän alueelle. Nykyisin Kielisen vesiosuuskunnassa on 11 osakasta, joista kaksi on maatiloja, muut ovat yksityistalouksia.

– Oman porakaivon vedessä oli ruostetta, mutta muuten veden laatu oli hyvä. Vesi puhdistettiin hiekkasuodatuksella. Hiekka vaihdettiin aluksi noin kerran vuodessa, mutta kulutuksen kasvaessa hiekka jouduttiin vaihtamaan puolen vuoden välein, kertoo Kielisen vesiosuuskunnan puheenjohtaja Keijo Kielinen.

Kaksi miestä ja vesijohto

Vettä tulee hyvällä paineella, toteavat Leo Marjamäki ja Keijo Kielinen.


Hankkeen yhteydessä vesiosuuskunta kunnosti koko pääverkoston. Runkoverkostoa saneerattiin noin kilometrin matkan.

–Vanha verkosto oli muoviputkella. Muoviputkella tehtiin myös uusi verkosto. Syöttöputkea hieman suurennettiin. Kortesjärven Änttikankaan ja Evijärven välillä on yhdysvesijohto, josta on nyt liittymä Kielisen vesiosuuskunnan alueelle, kertoo Kielinen.

Mittauskaivo sijaitsee tuossa liittymäkohdassa. Kielisen vesiosuuskunta ostaa veden Kauhavan Vesi Oy:ltä ja laskuttaa vesiosuuskunnan osakkaita. Hankkeessa ostettiin kaivinkonetyöt, mutta putkien laskun kyläläiset tekivät kökkätyönä. Hankkeen kustannusarvio oli runsaat 66 000 euroa, josta omarahoituksen osuus oli puolet. Omarahoitusosuudesta kökkätyöllä saatiin katettua runsaat 28 000 euroa. Vanhan pumppaamon Kielisen vesiosuuskunta jätti vielä toimintakuntoiseksi.

–Hanke eteni varsin kivuttomasti hanketuen turvin. Kaikki miestyö tehtiin talkoilla ja konsultointia saimme Kauhavan Vesi Oy:ltä, toteaa hankkeen puuhamiehenä toiminut Leo Marjamäki.

Kielisen vesiosuuskunnan vanha pumppaamo

Kielisen vesiosuuskunnan vanha pumppaamo jätettiin vielä toimintakuntoiseksi.


Rahoitusta infra-hankkeille

Ohjelmakaudella 2007-2020 Aisapari on rahoittanut infra-hankkeita Kielisen vesiosuuskunnan lisäksi myös Länsirannan kyläyhdistykselle Lappajärvelle viemäröintisuunnitelmaan, Kauhavalle Huhtalan Vesihuolto Oy:lle hankkeet runkovesilinjan rakentamiseen ja käyttöveden laadun parantamiseen sekä Perkiömäen vesiosuuskunnalla Varmuutta vesihuoltoon -hankkeeseen.


Aikaisemmilla ohjelmakausilla infra-hankkeisiin rahoitusta ovat saaneet Route 63/86-hanke, Kauhavan Hakolan kylän kevyenliikenteen väylän suunnittelu, Turvallinen koulutie/kevyenliikenteen suunnitteluhanke Itäkylän maa- ja kotitalousseura ry:lle Lappajärvelle, Lavia-Lappajärven ympäristön kylien tietoliikenneyhteyksien esiselvityshanke, Kauhavan Etelärannan raittisilta ja raittisillan polku-hankkeet sekä Yksityistiekunnat toimiviksi -hanke Alajärvellä.

Leader Aisapari, investointihanke