Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Kestävää kehitystä Geoparkista

Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geoparkin kehitystarina alkaa miljardien vuosien takaa. Nykyinen matka kehittämisen polulla on silmänräpäys siihen nähden, mutta parhaillaan tehtävällä työllä tallataan kestäviä polkuja halutun tulevaisuuden suuntaan ja luodaan elinvoimaa nykyhetkeen.

Maaseuturahasto, ELY-keskukset ja alueen Leader-ryhmät ovat osallistuneet merkittävästi kehittämisen rahoittamiseen jo usean vuoden ajan. Laaja ja monipuolinen kehitys on mahdollista ainoastaan verkostojen ja yhteistyön kautta. Mukana on ammattikorkeakoulut, yliopistot, kunnat ja paikalliset toimijat. Pitkäjänteinen työ ja monipuolinen hankkeiden saumaton kokonaisuus on alkanut tuottaa hedelmää, kertoo toiminnanjohtaja Terttu Hermansson Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:stä.

Monia tärkeitä etappeja on saavutettu, muun muassa alueen Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n perustaminen, Geopark-hakemuksen valmistuminen Unescolle 2018 ja UNESCO Global Geopark -statuksen saaminen toisena Geoparkina Suomessa heinäkuussa 2020.

UNESCO:n Geopark statuksen hakeminen oli sinällään jo mittava kehitysprojekti, että kaikki vaadittavat osa-alueet saatiin hyväksyttävään kuntoon. Kerralla ei tule valmista, vaan kehittämistyötä on tehtävä jatkuvasti, Hermansson selvittää vaikuttavan kehittämistyön kulmakiviä.

Käynnissä olevassa Kestävää kehitystä Geoparkista-hankkeessa tavoitteena on edistää kestävää kehitystä alueen matkailuyrityksissä, asukkaiden ja koululaisten keskuudessa. Alue tarjoaa lisäarvoa yritysten tuotekehitykseen ja kilpailukyvyn kasvattamiseen, koululaisille ympäristökasvatuksen oppimisympäristönä ja asukkaiden tietoisuuden lisäämiseen alueen arvosta ja kulttuurista. Tavoitteen on lisätä ymmärrystä ja tarvetta toimia kestävän kehityksen eteen.

Kestävä matkailutarjonta houkuttelee

Yrittäjät ovat hankkeen avulla pystyneet paremmin hyödyntämään Geopark-tietoa omassa tuotteistamisessa, Hermansson tiivistää hankkeen merkitystä yrityksille. Matkailuyritysten mahdollisuutena on kestävän matkailun sertifikaatin hankkiminen tai ainakin siitä viestiminen, mikä on jo edellytys kansainväliseen matkailumarkkinointiin mukaan pääsemiseksi. Yrittäjille on laadittu tavoiteohjelma, jossa on eri tasoja yritysten omien tavoitteiden mukaan. Ylimmällä tasolla on jokin kestävän matkailun sertifikaatti tavoitteena.

Geopark on myös lähtenyt mukaan kehittämään aluetta Sustainble Travel Finland destinaation suuntaan. Yllättävää on ollut muun muassa kiinnostus Geopark-logon hyödyntämiseen oman tuotteen markkinoinnin lisäarvona, kertoo Hermansson. Lisäksi yritykset pääsevät mukaan GEOfood-brändäykseen, mikäli ruokatuotteet on tuotettu Geopark-alueen sisällä. Hankkeessa etsitään tuottajia, jatkojalostajia ja ravintoloita, jotka haluavat hyödyntää brändiä, ja kehitetään GEOfood-tarjontaa.

Suomea edustamaan Eurooppaan

Kestävää kehitystä Geoparkista-hankkeen onnistumisesta kertoo myös se, että se on valittu edustamaan Suomea Rural Inspiration Awards -kilpailuun ja on pääsi myös finaaliin kahden muun suomalaisen hankkeen kanssa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin ja tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä maaseuturahaston tuella toteutetuille hankkeille.

Mistä Geopark löytyy ja mitä mitä siellä on?

Geopark-alue sijaitsee kolmen maakunnan Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan rajaseuduilla. Geopark-kuntiin kuuluvat Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Kankaanpää, Karvia, Honkajoki (Geopark-kunnista Honkajoki liittyi Kankaanpäähän 1.1.2021), Jämijärvi, Siikainen, Parkano ja Kihniö. Alueella on yli 50 geokohdetta, iso määrä luonto- ja kulttuurikohteita.

Hankefaktat

Kestävää kehitystä Geoparkista-hanketta hallinnoi Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark ry, ja sen osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019–31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 400 000 €, josta EU:n Maaseuturahaston rahoitusosuus on noin puolet. Rahoitus tulee Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksilta.

Päivitetty: 27.09.2021