Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Inspiroidu Liiverin kehittämistyöstä

Seuraavan kuvakavalkadin kautta esittelemme makupaloja siitä, mitä Leader Liiverin alueella on tehty vuosina 2014–2022. Samalla kuvat ohjaavat ajatuksia tulevaan ja toivottavasti inspiroivat uuteen kehittämistyöhön vuodesta 2023 eteenpäin.

Kansainvälinen yhteistyö on pitkäjänteistä työtä! Vuonna 2015 Liiveri pääsi osallistumaan Jalasjärven kunnan projektiin, josta käynnistyi yhteistyö ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa. Tänä päivänä yhteistyötä jatketaan yrittäjyyden, nuorisotyön ja Leader-toiminnan kehittämisen parissa. Jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä on myös mm. maaseutulentokenttien kehittämiseen liittyen ja uutena alueena tiivimpään yhteistyöhön mukaan on tullut Viron Tarton alue.

Alkavien yrittäjien ja yritysten tukeminen on yksi tärkeimmistä Liiverin kehittämiskohteista. Liiverin tukemista yrittäjistä yli 60 % on ollut alkavia yrittäjiä, joista yhtenä oli käsityöalan Murupumpula Oy. Tärkeänä verkostona alkavien yrittäjien tavoittamisessa on Liiverin elinkeinojaosto, jossa on jäsenet alueen kunnista, uusyrityskeskuksesta ja yrittäjäjärjestöstä sekä yrityksestä. Jatkossa alkavia yrittäjiä tuetaan muun maussa ns. setelirahoituksella ja myös osa-aikaiset yritykset voivat saada tukea.

Yhteistyössä on voimaa. Kylien kehittämiseen liittyy monia asioita: kyläturvallisuutta, alueen viihtyvyydestä huolehtimista, tapahtumia sekä yhdessä oloa! Liiverin kyläasiantuntija on toiminut verkostossa, jonka avulla on jaettu ideoita, tuettu toisia ja luotu uutta. Kylien kehittäminen tulee saamaan uusia muotoja Älykkäät kylät -ajattelun myötä, mutta pidetään myös aiemman kehittämistyön parhaista menetelmistä kiinni jatkossakin.

Liikunta- ja harrastuspaikat sekä yhteiset kokoontumistilat luovat viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Lajikirjo investoinneissa on ollut laaja melonnasta avantouintiin, salibändystä koiraurheiluun ja pelimannistuvasta esiintymislavaan. Kauden aikana Liiverissä on tuettu yhteensä 52 liikunta- tai harrastuspaikan kunnostamista tai perustamista.  Yhteisten tilojen ja kokoontumispaikkojen energiainvestointeja on myös tehty ja jatkossa ne ovat entistäkin ajankohtaisempia.

Yksi merkittävimmistä pienten yritysten kehittämishankkeista oli Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin Hallitukset töihin! -hanke, jonka avulla on käynnistetty hallitustyötä pienissä yrityksissä. Mallia on otettu käyttöön myös muissa maakunnissa. Hankkeen tuloksena syntyi sekä yritysryhmähankkeita että yksittäisten yritysten kehittämishankkeita. Yritysryhmähankkeita on rahoitettu 6 kappaletta ja niissä on ollut mukana yhteensä 22 Liiverin alueen yritystä.  Pienten yritysten yhteistyön tukeminen korostuu tulevallakin rahoituskaudella.

Laajakaista on maaseudun perusinfraa. Yhdessä Etelä-Pohjanmaan muiden Leader-ryhmien kanssa Liiveri on tehnyt valokuituaktivointia, jonka avulla on lisätty asukkaiden tietoisuutta valokuidun mahdollisuuksista ja selvitetty eri kylien halukkuutta valokuiturakentamiseen. Myös valokuituinfran rakentamiseen on tuettu Liiveristä. Laajakaistan ja digitalisaation hyödyntäminen niin yritystoiminnassa kuin yhteisöjen kehittämisessä on tätä päivää ja tulevaisuutta.

Nuoret ovat kehittäjiä! Liiverin nuorisojaosto myöntää tukea nuorten porukoille ja nuorten yrityksiin vuosittain noin 10 000 euron edestä. Jaostolaiset osallistuvat myös valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Tulevaisuudessa nuorten osuus Liiverin kehittämistyössä korostuu entisestään, kun se on nostettu uudessa strategiassa omaksi painopisteekseen.

Teemahankkeiden avulla on rahoitettu pieniä investointeja mm. turvallisuuteen, harrastamiseen sekä energia- ja ilmastoasoihin. Lisäksi niillä on tuettu kehittämistä, on palkattu nuoria tai taitelijoita, luomaan jotain uutta yhdistykseen. Tämä uusi toiminta on liittynyt esim. viestintään, taiteeseen tai ympäristöön. Teemahankkeita on ollut yhteensä 10 ja niissä on ollut 108 alatoimenpidettä. Ihmisen kokoinen kehittäminen jatkuu tulevana vuonnakin.

Leader Liiveri kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja kollegoja kuluneista vuosista. Jatketaan yhdessä eteenpäin – ideoille juuret ja unelmille siivet!

Päivitetty: 15.12.2022