Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Ikäihmisten liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin pilotointi

Teuvan kunta sai testamenttilahjoituksena käyttöpääomaa, joka lahjoittajan toivomuksesta olisi suunnattava ikäihmisten hyvinvointiin, ei ainoastaan taajama-alueella asuville, vaan siten, että palvelu ulottuisi myös Teuvan kylissä asuville.

Yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kunnan toimielimien kanssa syntyi ajatus hankkeesta, jonka tavoitteena olisi uusien toimintamuotojen löytäminen vanhusten palveluihin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä kyläkulttuurin elvyttäminen. Teuvan kunnanhallitus haki Leader Suupohjalta kehittämishankerahoitusta.

Esiselvityksen yksi tavoite oli kartoittaa Teuvan kylien asukkaiden haluja ja tarpeita.

Esiselvityksen kautta hankkeeseen

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueella toimivien organisaatioiden halukkuutta osallistavaan palveluntuottamiseen ja niiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana selvitettiin myös olemassa olevat resurssit sekä millaista aktivointia, palvelua ja toimintaa ikäihmiset erityisesti keskustaajaman ulkopuolella haluavat ja tarvitsevat. Sekä liikkuvan että kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksia selvitettiin.

Kohderyhmän mielipiteitä kerättiin kyselyn avulla ja sidosryhmien edustajia haastateltiin puhelimitse. Vastausaikana kyselyyn vastasi yhteensä 305 asukasta jokaisesta Teuvan kylästä. Kyselyllä pyrittiin saamaan kattava kuva ikäihmisten palvelutarpeista nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa. Hankkeen aikana järjestettiin mm. Hyvinvointi-iltamat infotilaisuus, jalkauduttiin useisiin ikäihmisten tapahtumiin sekä tutustuttiin liikkuvan sairaanhoitajan vastaanottona toimivaan Mallu-autoon Lappeenrannassa.

Hankkeen aikana tehtyjen selvitysten mukaan kovasti odotetulle Teuvabiilille olisi todella käyttöä kohderyhmän keskuudessa Teuvan kylillä.

Teuvabiilillä toimintaa! -hanke

Varsinainen Teuvabiilillä toimintaa! -hanke käynnistettiin huhtikuulla 2020. Kehittämishankkeen ensisijaisena tarkoituksena on luoda uusi, pysyvä toimintamalli tai pysyviä toimintamuotoja ikäihmisten aktivoimiseksi Teuvalla. Kehittämishankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on edistää kohderyhmän hyvinvointia ja terveyttä, parantaa elämänlaatua sekä kyetä tarjoamaan tasavertaisuutta palvelujen tavoittamisessa. Toiminnalla pyritään aktivoimaan ikäihmiset oppimaan uusia taitoja sekä kokemaan totuttujen tapojen lisäksi jotain uutta.

Hankkeen varsinainen pilotointi aloitettiin syyskuun alussa 2020. Aloituskierroksella olivat mukana hankkeen ideaa ja syksyn ohjelmistoa esittelemässä Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja, Leader Suupohjan edustaja sekä Teuvan kunnan edustaja. Tilaisuudet juonsi hankkeen koordinoinnista ja Teuvabiilin kuljettamisesta vastaava, ostopalveluna hankittu projektipäällikkö Marjo Kiuru-Sundberg.

Teuvabiili toiminnassa. Asuntoautosta muokattiin hankkeelle sopiva liikutettava tila. Teuvan torilla ihmisille riitti mielenkiintoa Teuvabiiliä ja sen palveluita kohti.

Aloituskierros keräsi kohderyhmää kylätaloille ja nuorisoseuroille vaihtelevasti kylittäin, odotukset ylittyivät kuitenkin jokaisessa kylässä. Hankkeen erilaisia toimintoja on ehditty viedä kylille vallitsevasta ja vaihtelevasta koronatilanteesta huolimatta. Esimerkiksi syyskuussa Leader Suupohjan digikahvila keräsivät ikäihmiset yhteen älylaitteiden ympärille, lokakuussa teemana olivat päivittäin vaihtuvat, valtakunnallisen Vanhustenviikon aiheet. Kun Etelä-Pohjanmaan alue siirtyi perustasolta koronan kiihtymisvaiheeseen Teuvabiilin toiminnot asetettiin kuukaudeksi tauolle ja suunnitellut toimet, kuten Marttojen Seniorin Eväät, terveelliseen ravintoon painottuvat tapahtumat siirrettiin vuoden 2021 puolella toteutettavaksi.

Marraskuussa Teuvan seurakunta linkittyi Teuvabiilillä toimintaa! -hankkeeseen palveluntarjoajaksi. Erilaiset ihmistä läheisesti koskettavat teemat puhuttivat ja liikuttivat ihmisiä kylillä, kovasti toivottua yhteislaulua ei koronatilanteen vuoksi voitu toteuttaa, mutta tilaisuuksissa soitettu musiikki korvasi mukavasti laulun ja jokainen pääsi mielessään hyräilemään.

Teuvabiilillä toimintaa -hankkeessa käytetään kokoontumis- ja tapahtumapaikoiksi mm. kylätaloja ja entisiä kouluja. Koronapandemian pahentuessa ja viranomaisten tiukentaessa rajoituksia, Teuvabiili saa kuitenkin jatkaa toimintaa vuoden 2020 loppuun saakka suunnitellusti. Tilaisuuksien väkimäärä rajataan kymmeneen henkilöön, turvaetäisyydet huomioiden ja tilaisuuksissa käytetään maskia.

Marras- joulukuun vaihteessa koitti ehkä Teuvabiilin odotetuin tapahtumaviikko syyskaudella 2020. Suupohjan LLKY:n kaksi terveydenhoitajaa jalkautui kyliin influenssarokotusten merkeissä. Yhdessä palveluntarjoajan kanssa todettiin, että kylissä olevat nuorisoseurojen talot sekä kylätalot ja -koulut ovat todella hyviä paikkoja massarokotusten toteuttamiseen. Isot salit tarjosivat mahdollisuuden turvaetäisyyksien täyttymiseen ja itse rokottaminen tapahtui pienemmissä tiloissa sujuvasti ja nopeassa aikataulussa. Kohderyhmä antoi erityistä kiitosta lähelle, ilman ajanvarausta tuodusta rokotuspalvelusta.

Hankkeen yhtenä ajatuksena on yhdistää erilaisia palveluja, esiselvityksessä kovasti toivotut lähikaupan palvelut tuotiin pienemmässä mittakaavassa kylille Korpelan Palviauton linkittyessä hankkeeseen. Palviauton mukana kylille kulkivat erilaiset herkut juustoista makkaroihin ja savustettuihin lihoihin.

Nuorisotilasta Muorisotila

Esiselvityksessä nousi esiin tarve yhteiselle kokoontumistilalle Teuvan keskustassa. Tilaa voisivat hyödyntää erilaiset vapaaehtoisorganisaatiot ja kylistä asioimaan saapuvat ikäihmiset. Set toimisi ikään kuin levähdys- ja kokoontumispaikkana. Kyseinen tila löytyi kunnan nuorisotiloista, tila muuntuu aamupäiviksi Muorisotilaksi. Tilassa toimii SPR:n Tuo ja Vie kierrätyskammari, johon voi tuoda itselle tarpeettomat tavarat ja samalla tehdä löytöjä.

Eläkeliitto järjesti syyskuussa tilassa suuren suosion saavuttaneen klimppisoppalounaan. Muorisotilaa ovat hyödyntäneet myös Suupohjan Kuulon Kuulolähipalvelu ja Teuvan Taideseura. Kyseinen tila toimii myös Teuvabiilin keskustan toimipaikkana.

Hankkeen kevätkauden suunnittelu on ollut täydessä vauhdissa koko syksyn ajan. Keväälle on tulossa uusia aktivointi- ja palvelutapahtumia mm. kyläkohtaiset palvelupäivät, jotka koostuvat erilaisista palvelujen ja osaamisen yhdistelmistä.

Teuvabiili tuloo ja menöö. Teuvabiili on helppo tunnistaa sen teippauksista.

Rahoittaja: Leader Suupohja

Hanketyyppi: Kehittämishanke

Päivitetty: 27.09.2021