Paree maaseutu

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen maaseutuviestintä

Hanke-esimerkit

Yksi Suomen suurimpia maitotiloja satsaa eläinten hyvinvointiin

Viinamäen Farmi Oy:n uuden laajennusosan pinta-ala on 4 650 m2. Tila on yksi Suomen suurimpia maitotiloja, jos mittariksi otetaan yksityisen omistama osakeyhtiö. Laajennusosa mahdollistaa asteittain n. 550 lehmän ylläpidon. Tilalla on kahdeksan robottia ja varaus vielä yhdelle.

Nykyaikaisella robottimaatilalla on satsattu eläinten hyvinvointiin. Eläinten hyvinvointiin liittyy mm. syväkuivikeparret ja parren säädöt. Lisäksi automaattinen seurantajärjestelmä ja helikopterituulettimet tuovat hyvän lisän karjan hyvinvointiin. Uudisrakennuksessa on otettu huomioon myös eläinten ulkoilumahdollisuudet. Yrittäjä Timo Viinamäen halu onkin viedä eläinten hyvinvointi "seuraavalle levelille".

Navetan suunnittelu 

Tilan suunnittelutyöhön toimitusjohtaja on itse osallistunut. Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu kustannukset huomioon. Esimerkiksi avokourujen ja ritiläpalkkien selkeät kustannuserot ja rakennusaika on mietitty tarkkaan. Ideoita on haettu mm. Hollannista ja Tanskasta. Kustannukset ovat n. 7 600 € (alv 0%) / paikka. Kustannuksia lisäsi mm. kallion rouhiminen, käytävämatot, helikopterituulettimet ja kameravalvonta. Usein uusien navettojen kustannushaarukka jopa 14 000 € /paikka. 

Ruokintapöydät sijaitsevat rakennuksen ulkosivuilla, siinäkin yrittäjä on miettinyt kustannuksia. Sivuruokintapöydät olisivat vieneet tilaa navetan sisältä. Harmoniaa navetassa on pyritty tuomaan siten, että eläimet ovat ryhmitelty niin, että hiehot ja vanhat lehmät ovat omissa ryhmissään.

Viinamäen Farmin rakennuspiirustukset.

Työllisyysvaikutukset 

Tila työllistää viisi päätoimista henkilöä, osa-aikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita sesonkiaikana. Ulkopuoliset urakoitsijat tekevät peltotöitä, lietteenajoa ja säilörehun karhotusta. Myös viljat tila tulee ostamaan ulkoa. 

Kansliapäällikön vierailu

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toi ministeriön terveiset. Hän tituleerasi tilaa kansalliseksi uroteoksi. "Tämä, jos mikä luo uskoa tulevaan", hän kertoi pitämässään puheessaan. Husu-Kallion mieltä lämmittivät leveät käytävät, joita hän nimitti highway:ksi, ne jos, mitkä ovat omiaan parantamaan eläinten hyvinvointia. "Tämän alkuvuoden paras päivä on tänään", hän päätti puheensa.

Kansliapäällikkö Husukallio, Viinamäen Farmin omistaja ja maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka,
Kansliapäällikkö Husukallio, Viinamäen Farmin omistaja Timo Viinamäki ja
maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka.

Yritys on saanut hankkeeseen maatilojen investointitukea Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.